Overaktivering af det smerteførende nervesystem hos børn med hyppig spændingshovedpine...

Gennem de seneste 4 år har der været gennemført flere forskningsprojekter på Børnehovedpine Klinikken, børneafdelingen, Herlev Hospital (tidl. Glostrup). Et af projekterne har forsøgt at klarlægge nogle af mekanismerne ved spændingshovedpine hos børn og unge.

I projektet har 116 børn i alderen 7-17 år frivilligt ladet sig undersøge for smertetærskler og smertescoring ved tryk på muskler. Smertetærsklen blev registreret ved at yde langsomt tiltagende tryk med et lille stempel ind mod en muskel. Barnet skulle angive sin smertetærskel ved at trykke på en knap, så snart barnet følte at trykket ændrede sig fra tryk til ”den mindste smerte”. Desuden skulle børnene score deres smerte, når vi trykkede på en muskel med forskellig grad af tryk. For at vi kunne undersøge om noget var anderledes hos børnene med spændingshovedpine var gruppen delt i 2. Den ene gruppe bestod af raske børn uden hovedpine og den anden gruppe bestod af børn som blev fulgt i vores børnehovedpine klinik med spændingshovedpine. Mange af de syge børn havde kronisk hovedpine 30 dage pr. måned og var så invalideret af deres hovedpine, at de havde mistet deres venner og havde stor fraværsprocent i skolen.  

Resultaterne fra undersøgelserne har været spændende og nye. Der har ikke været lavet meget forskning indenfor dette område før. Det betyder også at resultaterne skal genfindes i andre undersøgelser, før man kan drage sikre konklusioner. Mange børn og unge med hyppig spændingshovedpine (over 14 dage pr mdr) kan af og til klage over smerter andre steder i kroppen også. Børnene kan nogle gange fortælle at bare almindelig berøring på ømme muskler i nakke og skulderområdet kan føles som en smerte. Desuden kan man have indtryk af, at, når barnet føler smerter, så er de mere intense end raske børns. Vores undersøgelser har vist os, at det faktisk er noget, vi også kan måle på børnene. Det er helt reelt, når det kroniske hovedpinebarn føler mere intens smerte, f.eks. ved at klemme sin finger, end andre børn. Undersøgelsen resultater peger på at spændingshovedpinesygdommen i sin hyppige form (over 15 dage pr. mdr) er en neurologisk sygdom, som i høj grad påvirker det smerteførende nervesystem og gør det mere og mere følsomt som tiden går, hvis ikke der sættes ind med behandling så hovedpinespiralen brydes. 

Forskningsresultaterne kan måske danne basis for at afprøve ny forebyggende daglig medicin til de børn som er hårdest ramt af sygdommen. Medicinens formål skal være at nedsætte sensibiliseringen af det centrale nervesystem således at barnet kan føres tilbage til ”normale tilstande”  i de centrale nervebaner som fører smerten op til hjernen. Fordi spændingshovedpine nogle enkelte dage pr måned kan udvikle sig til en langt mere alvorlig og invaliderende sygdom med ændringer i det centrale smerteførende nervesystem er det derfor meget vigtigt at: 

  1. anerkende barnets smerter når det klager over spændingshovedpine. Accepterer det som en sygdom der kan gøres noget ved. 
  2. komme tidligt i gang med behandling. Hvis smerterne negligeres kan sygdommen blive mere og mere hyppig og måske ende med kronisk daglig hovedpine. 
  3. behandlingen af spændingshovedpine handler i høj grad om at give sig selv og sin krop de optimale leveomstændigheder. En god start vil være regelmæssig søvn, god kost og nok væske, motion, minimal påvirkning fra psykiske og fysiske stressorer. Det vil give kroppen ro til at hele og måske forhindre spændingshovedpinen i ”at komme op til overfladen”     

Under alle omstændigheder er spændingshovedpine hos børn og voksne ikke en sygdom man kan kurere ved at tage en enkelt pille. Mange forskellige behandlingstiltag kan tilsammen give den gunstige effekt, som kan reducerer byrden af spændingshovedpinen betragteligt. 

Ann-Britt Søe, jan 2013
Læge, forsker, Børnehovedpine Klinikken, Børneafdelingen, Herlev Hospital