• Information
  • Arrangementer vedr. hovedpine og migræne

Arrangementer

Foredrag: Cox i kulissen

Torsdag, 25-04-2019, 19:00–21:00

Syddansk Universitet, lokale U81, Campusvej 55, 5000 Odense (Ligger tæt ved hovedindgangen og P1)

I anledningen af forskningens døgn har vi været så heldige at få Professor Boye L. Jensen til at holde et oplæg under emnet
“Cox i kulissen “ Boye Jensen vil fortælle om når smertestillende medicin bliver sundhedsskadelige.

Flyrelateret hovedpine er en relativ nydefineret hovedpine, der årligt rammer 100 millioner af flypassagerer på verdensplan, hvor tallet er 8,3 % af danskerne herhjemme. Selvom hovedpinen berører mange flypassagerer, så er litteraturen stadig begrænset indenfor dette felt.

Sebastian Bao Dinh Bui er ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet, og har i de seneste år forsket i flyrelateret hovedpine, hvor han blandt andet har undersøgt forekomsten af hovedpinen i Danmark og udført et eksperimentelt studie i et trykkammer, hvor formålet var at undersøge hovedpinens mekanisme. Foredraget kommer til at omhandle hans hidtidige resultater, hovedpinens diagnose, mekanisme og mulige behandling, da der endnu ikke forefindes en formel behandlingsplan.”

Alle er velkommen og det er U/B

Tilmelding

Tilmelding senest den 23.4. på post@hovedpineforeningen.dk

Generalforsamling og foredrag: Hvad smerter gør ved os

Fredag, 03-05-2019, 15:00–18:00

Hotel Kryb i Ly, Taulov 7000 Fredericia

Vi starter med foredrag kl. 15.00 med psykolog Dorte Kjeldgaard der vil fortælle lidt om hvad smerter gør ved os.

Derefter er der generalforsamling. Foreningen er vært ved kaffe/the og kage. Vi forventer at slutte kl. ca. 18.00

Tilmelding

Tilmelding senest den 25.4 på post@hovedpineforeningen.dk Gælder kun for medlemmer med betalt kontingent for 2019.

Forslag til bestyrelsen skal modtages på post@hovedpineforeningen.dk senest tre uger før generalforsamlingen.

Smertens Dag på Aalborg Universitet

Lørdag, 11-05-2019, 10:00–15:00

Aalborg Universitet, Auditoriet, Mediciner huset, 2 sal, Hobrovej 18-20 9000 Aalborg

Primært for og med patienter, der har kroniske smerter. Temaet er: Livsglæde på trods af KRONISKE SMERTER. Der vil være boder fra forskellige foreninger bl.a. os, og der vil være flere forskellige foredrag bl.a. et om medicinfremkaldthovedpine ved hovedpinesygeplejerske Maren Eriksen.