Forsøg

Et åbent eksplorativt studie med henblik på at vurdere effekten og tolerabilitet af erenumab I behandling af kronisk posttraumatisk hovedpine

Studie 2 af 2.

I dette forsøg undersøges det, om erenumab kan nedsætte hovedpinehyppighed og intensitet, og om det giver bivirkninger. For at gøre dette behandles med erenumab over en periode på 12 uger. Du skal deltage i forsøget i ca. 4 måneder.

Læs mere …

Tilbud om deltagelse i test af humane mælkeoligosakkarider

Fra Hovedpineforeningen: Kære alle der ønsker at deltage i dette forsøg, vi gør opmærksom på, at vi intet kommercielt har med dette firma og heller intet kendskab til produktet, så det er op til hver enkelt at afgøre om I har lyst til at deltage.

Vi, Glycom A/S, er en dansk, bioteknologisk virksomhed der inviterer alle personer, uanset køn, alder og generelle sundhedstilstand til at prøve vores humane mælkeoligosakkarider (HMO’er).

Læs mere …

Studie om smerte og sprog

Hjerneforskere ved Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN) ved Aarhus Universitet søger deltagere til et kommende studie om smerte og sprog. Vi er på udkig efter højrehåndede med dansk som modersmål som lider af kronisk hovedpine, og som er mellem 18-30 år gamle.

Læs mere …