Donation til foreningen

I disse år forskes der rigtig meget i sygdommen, og kampen om den rette behandling og for bedre medicin, det skylder vi de ca. 650.000 der lider af denne sygdom.

Hjælp os med at skaffe midler til bedre viden

Migræne er en folkesygdom som koster 700.000 tabte arbejdsdage pr. år og svarer til mere end 1.2 milliard i tabt arbejdsfortjeneste. En sygdom som har været underprioriteret i alt for mange år, og nu skal der forskes og nye lægemidler til, for at vi kan løse noget af gåden, det skylder vi de over 650.000 der lider af migræne.

Derfor er det også vores bøn, at I vil støtte os med en gave på kr. 200 årligt.

Vi skal have mindst 100 gavegivere der hvert år indbetaler mindst kr. 200 for at vi kan opretholde vores Paragraf 8A hos SKAT. Vi er godkendt, og det betyder, at I får skatte­fradrag for alt hvad I indbetaler.

Mange af jer er gavegivere i forvejen og det er vi meget taknemmelig for. For jer der ikke er og ønsker at give kr. 200 kan I gå ind på www.hovedpineforeningen.dk og under selvbetjening donation kan I udfylde et skema og indbetale online, gerne via PBS.

Når I udfylder med jeres CPR nr. indberetter vi automatisk til skat ved årets afslutning. Vi kører et sikkert EDB system, som sikrer jeres oplysninger. Har I ikke lyst til at oplyse CPR  nr., kan beløbet indbetales på Danske Bank reg. Nr. 9570 konto nr. 16606464, men husk at skrive gave på ind­betalingen. Pårørende er også meget velkommen til at give et beløb.

Pengene kommer ud og arbejde

Pengene bruges til forskning hovedsageligt på Dansk Hovedpinecenter som er verdensførende i forskning af migræne/hovedpiner. Derudover bruges det til diverse kurser vi afholder og til den ny Masteruddannelse, som skal sikre, at vi får flere fagfolk uddannet, så de kan hjælpe neurologerne, så ventetiderne, som er alt for lange, kan nedbringes.

På forhånd tak, der er virkelig brug for jeres hjælp. 

Kr. 200 kan gøre en stor forskel - støt os i dag