Vi støtter forskningen i migræne og hovedpine

Migræne- & Hovedpineforeningen støtter forskningen inden for hovedpinesygdomme med fokus på behandling og tiltag, der kan forbedre hovedpinepatienters livsvilkår.

Der bevilges legater i portioner fra 10.000 kr. til 50.000 kr. 

Hvem kan ansøge om et legat?
Ansøgerens projekt skal være tilknyttet et dansk sygehus og/eller en højere dansk læreanstalt.
Midlerne skal hovedsageligt anvendes på udgifter til videnskabeligt personale.
Der kan dog også ansøges om dækning af andre udgifter.

Hvordan ansøges der?
Ansøgningen skal være Migræne- & Hovedpineforeningen i hænde senest den 1. januar.
Der er ikke noget ansøgningsskema. Det foretrækkes, at ansøgeren beskriver sit projekt kortfattet på højst 2 sider. Bilag, evt. anbefalinger og budget kan vedlægges. Sendes samlet som pdf-fil til:  post@hovedpineforeningen.dk. 
Svar på ansøgningen vil foreligge omkring den 1. august. Afslag begrundes ikke.

Udbetaling af legatet
Legatet udbetales senest 4 uger, efter at beslutningen om bevilling er truffet.

Migræne & Hovedpineforeningen anser det for naturligt at blive nævnt, hvor det giver mening, i formidlingen af det støttede projekt. 

Desuden forventes det, at projektets vigtigste resultater bliver videreformidlet til foreningens medlemmer, f.eks. i form af en artikel i medlemsbladet. Dette aftales individuelt.

Spørgsmål vedr. ansøgningerne kan rettes til laila@hovedpineforeningen.dk