Personer med spændingshovedpine søges

Vi søger forsøgspersoner til et projekt relateret til spændingshovedpine. Spændingshovedpine er den hyppigste form for hovedpine og det næst-hyppigste helbredsmæssige problem i verden.

Udgivet af Aarhus Universitet

Til trods for dette er der fortsat mangelfuld viden om denne hovedpineform og behandling heraf, og der er ikke i de seneste årtier fremkommet væsentlige nye tiltag til håndtering af spændingshovedpine. På grund af den store forekomst i befolkningen overstiger sundhedsudgifterne til spændingshovedpine dem for migræne, men der forskes mindre i spændingshovedpine end i migræne. Dog har ikke alle mennesker med ømme kæbemuskler eller nakkemuskler hovedpine og ikke alle spændingshovedpine-patienter har ømme kæbemuskler eller nakkemuskler. Det er derfor interessant at undersøge hvorvidt en eksperimentelt-udløst smerte/ømhed af kæbemuskulaturen hos raske personer såvel patienter med spændingshovedpine kan udløse hovedpine-symptomer.

 

Du kan deltage I dette forsøg hvis du:

  • Har spændingshovedpine mere end 1 dag per måned
  • Ældre end 18 år
  • Fravær af psykiatriske og væsentlige medicinske tilstande indenfor de seneste 12 måneder
  • Ikke være andre former for hovedpine eller ansigtssmerter

 

Du kan ikke deltage hvis du:

  • Har et misbrug eller lider af betydende psykisk sygdom • Lider af alvorlig legemlig sygdom
  • Er gravid eller ammende

 

Forsøgsmetoder:

Projektet gennemføres som en kontrolleret undersøgelse. Denne del af undersøgelsen omfatter 5 sessioner (baseline samt dag 2, 4, 7, og 14). Her registreres en total ømheds- score (total tenderness score), tryksmertetærskel, det smerte-regulerende system samt wind-up ratio. Efter registreringerne får du en indsprøjtning med NGF (5 ug / 0,2 ml) i kæbemusklerne (masseters). Du bedes udfylde hovedpine-dagbog i 30 dage. Ved samtlige sessioner udfylder alle deltagere endvidere spørgeskemaer vedrørende

hovedpinepåvirkning, indvirkning på livskvalitet, stress, smertekatastrofe-tænkning, søvn-kvalitet, kæbefunktion og en smertetegning.

 

Kontakt nedenstående, hvis du er interesseret i at deltage:
Shuting Yang, PhD student
Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C Tlf. 91 84 25 32
E-mail: shuting.yang@dent.au.dk