Behandling af klyngehovedpine (Horton hovedpine) med ketamin næsespray

Forsøgspersoner søges til projektet

Vi søger forsøgspersoner til et projekt relateret til behandling af kronisk klyngehovedpine med ketamin næsespray. Klyngehovedpine kendetegnes ved korte men voldsomme, nærmest uudholdelige smerteanfald, der er lokaliseret bag og omkring øjet. Smerteanfaldene ledsages af symptomer i form af tåreflåd, næseflåd, øjenrødme, hængende øjenlåg og motorisk uro. Smerterne optræder i såkaldte ”klynger”, altså perioder på uger til måneder med op til 8 daglige anfald. I mellem klyngerne forsvinder symptomerne spontant. Klyngehovedpine debuterer hyppigst i 20-40-årsalderen med klar øget forekomst blandt mænd. Det er fortsat uvist, hvilke mekanismer der ligger til grund for, at nogle patienter udvikler klyngehovedpine. Ilt og injektion af sumatriptan (Imigran®) er første valg til behandling af klyngehovedpine anfald, men ikke alle klyngehovedpine patienter har effekt eller kan tåle behandlingen. Derfor ønsker vi at undersøge effekten af ketamin næsespray.

Ketamin er et velkendt smertestillende lægemiddel, der oftest anvendes som smertestillende behandling i forbindelse med operationer. Hidtil er ketamin fortrinsvis blevet givet som intravenøs medicin, men nye resultater viser, at ketamin i mindre, og ikke sløvende, doser også kan gives som næsespray. Vi ønsker med dette pilotprojekt at undersøge om ketamin har en smertestillende effekt på patienter med pågående klyngehovedpineanfald. Hvis resultaterne viser sig at være positive, vil det langsigtede mål være at udvikle et lægemiddel, der kan anvendes til hjemmeadministration ved behandling af klyngehovedpine.

For at deltage skal du:

Have kronisk klyngehovedpine

  • • Være mellem 18-60 år
  • • Vejer mere end 50 kg og dit BMI skal være under 30
  • • Underskrevet informeret samtykke

Du kan ikke deltage hvis du:

  • Har forhøjet blodtryk eller lider af forhøjet tryk i øjet (fx grøn stær)
  • Har svær hjerte- eller leversygdom eller anden alvorlig kropslig sygdom
  • Har et misbrug eller lider af betydende psykisk sygdom
  • Lider af alvorlig legemlig sygdom
  • Har læsioner i næsen eller andre lidelser i det indre af næsen
  • Er gravid eller ammende

 

Selve forsøget:

Forsøget foregår således, at du møder i Dansk Hovedpinecenter til en forundersøgelse hvor vi gennemgår din sygehistorie og sikrer os at du opfylder alle kriterier for deltagelse. Derefter aftales en dag, hvor du møder til indlæggelse på vores hovedpineafsnit på Rigshospitalet-Glostrup. Her vil vi observere dig igennem et døgn for at se om du spontant får et klyngehovedpineanfald. Er det tilfældet vil vi under opsyn af hovedpine sygeplejerske behandle anfaldet med ketamin næsespray og du vil blive observeret efterfølgende. Behandlingstiden vil maksimalt være 24 min. Du vil til enhver tid kunne trække dig ud af forsøget undervejs og bede om din vanlige anfaldsbrydende medicin, og såfremt der ikke er den ønskede smertestillende effekt af ketamin næsespray. Forsøget er slut, og du udskrives, når vi har observeret og behandlet ét klyngehovedpineanfald. En uge til 14 dage efter forsøgets afslutning vil du have telefonisk opfølgning med den forsøgsansvarlige læge eller hovedpine sygepejerske tilknyttet projektet.

Godtgørelse:

Vi vil dække dine udgifter i forbindelse med transport til og fra forsøget svarende til billigste offentlig transport.

 

Kontakt nedenstående, hvis du er interesseret i at deltage:

Anja Sofie Petersen, MD
Neurologisk afd. N, Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet-Glostrup.
Nordre Ringvej 67
2600 Glostrup

Henvendelse på tlf.: 38 63 33 78

E-mail: anja.sofie.petersen@regionh.dk