Har du migræne og medicinoverforbrugshovedpine (MOH), og har du lyst til at deltage i en klinisk forsøg?

Hvis du opfylder nedenstående, kan du måske deltage:

  • • Alder melem 18-75 år
  • Migræne og hovedpine > 14 dage per måned
  • Tager smertestillende medicin for hovedpine >14 dage pr. mdr. eller triptaner/treo > 9 dage per mdr.    
  • BMI under 39 kg/m²

Desuden skal du de seneste 5 år have afprøvet mindst en forebyggende migræne­behandling, f.eks. blodtryksænkende medicin, uden effekt eller være stoppet på grund af bivirkninger.

Baggrund 

At undersøge om forebyggende migrænemedicin (eptinezumab) og vejledning kan behandle migræne ved samtidig medicinoverforbrugshovedpine. Forsøgsmedicinen er godkendt til migræne­behandling i Danmark. Forsøget foregår ved Dansk Hovedpinecenter på Rigshos­pitalet-Glostrup under ledelse af overlæge Henrik Schytz.

Forsøgsbeskrivelse

Du vil få forsøgsmedicin to gange. Første gang får du enten placebo(saltvand) eller forsøgsmedicin, anden gang får du forsøgsmedicin. Du skal dagligt udfylde elektronisk hovedpinedagbog.

Varighed: 36 uger med fire besøg i Dansk Hovedpinecenter og fire telefonbesøg.

Har du fået lyst til at høre mere og evt. deltage så kontakt:

HDL.rigshospitalet@regionh.dk – så vil vi efterfølgende kontakte dig.