Forsøg

Et åbent eksplorativt studie med henblik på at vurdere effekten og tolerabilitet af erenumab I behandling af kronisk posttraumatisk hovedpine

Studie 2 af 2.

I dette forsøg undersøges det, om erenumab kan nedsætte hovedpinehyppighed og intensitet, og om det giver bivirkninger. For at gøre dette behandles med erenumab over en periode på 12 uger. Du skal deltage i forsøget i ca. 4 måneder.

Læs mere …