Lider du af migræne uden aura?

Forsøgsdeltagere søges!

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:

  • Har migræne uden aura under 8 dage/måned
  • Har spændingshovedpine under 5 dage/måned
  • Er mellem 18 og 60 år gammel
  • Vejer mellem 50 og 100 kg
  • Er udover migrænen sund og rask
  • Anvender sikker prævention, såfremt du er kvinde i den fødedygtige alder

Baggrund

Migræne er en meget hyppig og invaliderende sygdom, der rammer ca. 15 % af den danske befolkning og koster samfundet ca. 2 milliarder kroner om året. Årsagen bag sygdommen er stadig ikke fuldt klarlagt. Forskergruppen ved det landsdækkende Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital, har i over 20 år forsket i migrænens mekanismer ved bl.a. at udløse hovedpine hos migrænepatienter med stoffer, der forekommer naturligt i kroppen.

Disse forsøg har givet os stor viden om mekanismen bag udløsningen af hovedpine og migræne og har været med til at udvikle ny migræne-medicin, der virker ved at hæmme disse udløsende stoffers egenskaber.

Sted

Dansk hovedpinecenter, Valdemar Hansens Vej 5, Indgang 1A, 2600 Glostrup

Hvor tidskrævende

Forsøget foregår i løbet af 2019 og indebærer en forundersøgelse samt 2 forsøgsdage adskilt af ca. en uge imellem. Hver forsøgsdag varer ca. 3-4 timer, og man vil få en godtgørelse på 200 kr/time, i alt ca. 1600 kr.

Forsøgsbeskrivelse

Ved forsøgsstart vil du blive lejret i en seng. Efter 15 minutters hvile måles puls og blodtryk.

Plastikkanyler placeres i højre og venstre albuebøjning til hhv. indsprøjtning af amylin eller CGRP (begge peptider er naturligt forekommende stof i kroppen) over 20 minutter. Vurdering af puls og blodtryk og eventuel hovedpine foretages hvert 10. minut under og indtil 120 minutter efter amylin/CGRP-indsprøjtningen. Efter 120 minutter er forsøget slut, og du kan tage hjem, når du føler dig klar til det. Du vil få udleveret et spørgeskema til hjemmeregistrering af evt. hovedpine i de følgende 24 timer.

Ubehag

Bivirkningerne ved amylin/CGRP er oftest milde og forbigående. Hyppigst ses rødmen af huden, hjertebanken og varmefornemmelser. Der kan ligeledes forekomme et forbigående mindre fald i blodtrykket. Ved anlæggelsen af plastik-kanylerne til infusion og blodprøvetagning, kan der fremkomme et ”blåt mærke”.

Kontakt-information

Ved interesse eller spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte:

Hashmat Ghanizada, læge, PhD-studerende på hashmat.ghanizada@regionh.dk eller på Tlf. 38 63 34 70 eller 51447278 (træffes bedst ml. kl. 8-14 på hverdage).