Hovedpine - 3 gode råd

3 gode råd

Hvis dit barn ofte døjer med hovedpine, er det vigtigt at være opmærksom på disse tre forhold.

Søvn: Sover dit barn nok? Børn i alderen 10-12 år skal typisk have 10 timers søvn. Teenagere skal have 9 timer om natten.

Inaktivitet: Overvej om dit barn sidder for meget ved Ipad eller computer og be-væger sig for lidt. Sundhedsstyrelsen an-befaler 1/2-1 times fysisk aktivitet om dagen. To gange om ugen anbefaler de, at børn og unge dyrker sport, hvor pulsen stiger. 

Stress: Gennemgå barnet eller den unges hverdag og find i fællesskab frem til, om der er for meget.

Kilde: Susanne Munck Klansø 

 

"Hvor mange har tit eller meget tit ondt i hovedet?" spørger journalisten ud i klasselokalet i 8.u på Kirsebærhavens Skole i Valby.

3 ud af de 19 elever rækker hånden i vejret. Derudover er der er par af de elever, som ikke er i skole i dag, som også tit siger, at de har ondt i hovedet, fortæller klasselæreren. 

Det er ikke kun i 8.u på Kirsebærhavens Skole, at mange elever døjer med hovedpine. 18 procent af eleverne i 4.-9. klasse på alle de københavnske skoler svarer, at de tit eller meg-et tit har ondt i hovedet, viser årets Nationale Trivselsmåling fra Ministeret for børn, undervisning og ligestilling, som netop er offentliggjort.

Formand for Hovedpineforeningen Hanne Johannsen mener, at der er tale om "et kæmpe problem". "Det går ud over deres indlæring, fordi de bliver trætte, trækker sig tilbage og mister lysten til at lære. Og hvis de bliver ved med at have hovedpine, kan det ende med at blive kronisk," siger hun.

 "De giver op"
På Kirsebærhavens Skole vurderer klasselærer i 8.u Gunvar Laurberg også, at det tit går ud over det faglige, når eleverne har hovedpine. "De har en tendens til at give op, når de skal lave noget, når de har ondt i hovedet," siger klasselæreren.

En af de elever, som tit oplever hovedpine, er Adam Morad. Cirka to gange om ugen har han banken i hovedet. Og nogle gange bliver han nødt til at gå hjem, fortæller han. "Når jeg har hovedpine, kan jeg ikke koncen-trere mig og hører ikke så godt efter, når læreren snakker. Jeg bliver også nemmere irriteret på de andre i klassen," siger eleven fra 8.u.

Skolerne er i et dilemma
Overlæge Susanne MunckKlansø på Hovedpineklinikken på Børne- og Ungeafdelingen på Herlev-Gentofte Hospital fortæller, at der kommer børn og unge i Hovedpineklinikken, hvor de faglige problem-er er blevet så omfattende, at det munder ud i manglende trivsel for barnet. "Det næste skridt i den negative spiral er så, at barnet bliver hjemme og slet ikke kommer hen i skolen. Vores erfaring er, at skol-erne i hovedpinefasen kommer i et dilemma, hvor de på den ene side skal være opmærksomme på fravær, men på den anden side også gerne vil være imødekommende over for, at barnet har det skidt," siger overlægen, som har oplevet børn i Hovedpine-klinikken, som har været væk fra skolen op til et halvt år, uden at der er blevet fulgt op på fraværet fra skolens side.

Ud i frikvartererne
Hovedpine kan også komme ved for meget larm og for lidt frisk luft. Derfor er det også vigtigt, at man i skol-er-ne er opmærksomme på, at alle børnene kommer ud i frikvartererne, og man som lærere og elever husker, at klassevær-elset skal luftes ud, påpeger overlægen.

Hvis ens barn eller unge gennem en periode har mere og mere hovedpine og begynder at klage over det, er det vigtigt, at man som forælder er nysgerrig på, hvad hovedpinen skyldes, fortæller overlægen og peger på tre områder man skal være opmærksom på.

 "Hvis de sidder for meget foran iPad- og computerskærme og dermed dyrker for lidt motion, hvis de sover for lidt eller har for mange legeaftaler eller andre aktivitet-er, som stresser dem, kan det give anledning til hovedpine," fortæller Susanne Munck Klansø.


Af Rikke Gundersen - rg@minby.dk