Migræne og hovedpine hos børn

Hovedpine hos børn og unge er et af de mest almindelige smertesymptomer, der findes. Det er også en af de mest almindelige årsager til sygefravær, både i skolen og fra sociale og sportslige arrangementer.

børn kan lide af flere forskellige typer hovedpine og at deres hovedpiner ikke nødvendigvis ligner voksnes. De er oftere af kortere varighed jo yngre barnet er, men kan sagtens være af høj intensitet. Nogle forældre kan måske undre sig over, at deres lille søn kan klage over hovedpine om morgenen, når han skal i skole, men godt kan komme til fodbold om eftermiddagen. Jo ældre barnet bliver jo mere begynder de dog at ligne voksne hvad hovedpinen angår.

Små børn med hovedpine

Selv helt små børn i 0-5 års-alderen kan lide af hovedpine eller migræne, og kan måske ikke selv formulere sig tydeligt. Nogle af symptomerne på dette kan være: irritabilitet, lys og lyd følsomhed, nedsat appetit pga. kvalme, måske småt-spisende, gråd, måske trækker de sig fra leg og sport i børne-have eller skole.

Der er en øget risiko for at forblive hovedpine og migræne patient som voksen, hvis man har det allerede i barndommen. Derfor er det vigtigt, at man tager børns hoved-pine alvorligt, både som forælder og som behandler. Det kan variere fra familie til familie, hvordan man opfatter hovedpine. I nogle familier er de voksne måske selv vant til at have hovedpine og opfatter det som ”almindeligt”, i andre familier bliver forældrene overraskede og forskrækkede over, at barnet klager over hovedpine. Generelt vækker migrænesymptomer hos barnet som regel større bekymring hos forældre end symptomerne på spændingshovedpine.

Forskningsprojekt om kiropraktisk behandling

I den store randomiserede kliniske undersøgelse, som jeg har været projektleder for og behandler i undersøgte vi effekten af kiropraktisk behandling på 200 skolebørn med hovedpine eller migræne.

I undersøgelsen var der en gruppe som fik kiropraktisk behandling og en, som fik placebo--behandling. I begge grupper fik deltagerne gode råd om regelmæssige måltider, væske og søvn nok, og anbefalet at begrænse skærmtid så meget som muligt. Alle deltagere fik også samme undersøgelse og opmærksomhed, da de blev snakket med og undersøgt ens, ligesom de alle skulle besvare sms- hovedpinedagbøger. Men i den gruppe, der fik kiropraktisk behandling, var der dobbelt så mange, som fik en signifikant nedsættelse af deres antal af dage med hovedpine om ugen som i placebo-gruppen, og dette blev målt i 4 mdr.

Ryg og nakkeproblemer og skader

Jeg synes, at det er meget spændende at arbejde med disse børn og se, hvad jeg som kiropraktor kan gøre for dem. Jeg mener, at mange børn har fået ryg eller nakkeproblemer efter fald, skader og uheld, og at disse tit overses, når man snakker om hovedpine. Hvis ikke barnet klager over ondt i nakken er det ikke så sandsynligt, at man som forælder tænker over en sammenhæng. Nogle børn nævner måske slet ikke, at de har ondt i ryg eller nakke, fordi de har haft det så længe, at det er ”normalt” for dem. Jo ældre barnet bliver, jo flere stillesiddende timer i skolen og i hjemmet, de har, jo mere vil de så alligevel begynde at klage over ryg eller nakkesmerter, og her ser jeg dem så på klinikken for første gang. Så har de måske allerede haft både ryg/nakkeproblem og hovedpine i flere år. I hovedpineprojektet havde over 50% haft hovedpine i mere end 1 år.

Børns vaner foran skærm

For meget skærmtid med mobiltelefon, computer og IPad kan også have en negativ effekt på nakke og hovedpiner. Det er til gengæld noget de fleste forældre har fokus på og ofte giver udtryk for, at de diskuterer med barnet. Jeg mener, at det både er godt at have faste regler for hvor længe barnet må sidde med mobiltelefonen/IPad og hvordan barnet sidder. Nogle forældre fortæller, at barnet har en ”gamer-stol”, og det er vel bedre end at sidde i sengen, når de spiller computerspil- men ændrer ikke på, at de ikke bør sidde der for længe.

Et alternativ til skærmtiden er fysiske aktiviteter, hvor det nogle gange kan være nødvendigt, at forældrene deltager, feks. gå eller cykel-ture, en tur i svømmehallen eller i skoven. Måske har barnet en sport, et fritidsjob eller fast ”gå med hunden” tjans hjemme, alle aktiviteter tæller på den gode side. Hvis det er muligt, så bør man også lade barnet gå eller cykle i skole, det giver både frisk luft og bevægelse.

Besøg hos os her på klinikken

Når vi her på klinikken får et barn ind, som lider af hovedpine eller migræne, så vil vi typisk bruge 1 time ved første besøg. Ved dette første besøg vil jeg gerne igennem:

En samtale

 • hvor vi snakker om hovedpine hyppig-hed, styrke og karakter. Er der andre symptomer? Noget, der trigger hoved-pinen? Noget der hjælper? Har barnet fået andre undersøgelser eller behandling for hovedpine? Er der hovedpine i familien? Medicinforbrug for hovedpine?
 • vi skal også snakke om, hvorvidt barnet har andre sygdomme, feks. allergier,
  astma, tandproblemer, synsproblemer eller ryg/nakkeproblemer. Jeg vil gerne vide, om de er opereret for noget eller får medicin for noget
 • har barnet oplevet traumer, fald, ulykker og hvilke? Måske også haft hjernerystelser?
 • jeg vil også gerne høre om barnets livsstil, dvs. spisevaner, fordøjelse, søvn, sport, fritidsjob, skærmtid og vaner.
 • trivsel i skole og hjem

En undersøgelse

 • først en neurologisk undersøgelse, hvor jeg screener for, om barnet har nogle problemstillinger, som kræver, at jeg sender dem videre til lægelig vurdering med det samme
 • kiropraktisk undersøgelse, hvor jeg undersøger hele barnets ryg, bækken og kæbeled. Jeg vil vurdere, om barnet har nedsat funktionsevne i et eller flere led, som kan være medvirkende til hovedpineproblemet, og som egner sig til kiropraktisk behandling

Information

 • om hvad jeg kan tilbyde barnet i et behandlingsforløb
 • hvad barn og forældre selv kan gøre i forløbet (gode råd)
 • udlevering af simpel hovedpinedagbog, så både barn, forældre og jeg kan følg udviklingen i behandlingsforløbe

Behandling

 • den kiropraktiske behandling består hos os af korte præcise tryk på led med nedsat bevægelighed for at forbedre funktion og nedsætte den irritation et sådant problem generelt giver kroppen, både hvad angår smerte, funktion og irritation. Behandlingen kan give en klik-lyd, den gør som regel ikke ondt, og er selvfølge-lig tilpasset barnets alder, størrelse og problemstilling. Jo yngre barn jo lettere behandling. Ved behandling af helt små børn vil behandlingen bestå af helt små lette tryk, og ikke nødvendigvis klik-lyd.
 • Behandlingen gives kun på ganske få led, kan være i rygsøjle, bækken, nakke og/eller kæbeled- alt efter hvad undersøgelsen har indikeret

Information om bivirkninger

 • I Hovedpineprojektet blev data om bivirkninger indsamlet ved hvert besøg og de mest almindelige var træthed,
  hovedpine og ømhed af 0-2 timers varighed efter behandlingen
 • Der var ingen alvorlige bivirkninger

Da der er en risiko for at børn med hovedpine og migræne bliver til voksne med hovedpine og migræne, så er det vigtigt at sætte ind så tidligt som muligt både med behandling og rådgivning. Jeg mener, at
kiropraktisk behandling bør overvejes i langt flere tilfælde, når behandlingsstrategi laves for disse børn. Kiropraktisk behandling er medicinfri og som regel med små forbigående bivirkninger.

Kiropraktor Susanne Lynge

Arbejder til dagligt på Kiropraktisk Center og Børneklinik Brønderslev sammen med sin mand kiropraktor Jens Rosing. Hun er uddannet i USA i 1986 og arbejdet med børn i alderen 0-18 år fylder ca. 70% af hendes hverdag på klinikken. I 2012 tog hun en Masters of Science uddannelse i kiropraktisk pædiatri i Bournemouth.

Hun har været initiativtager, projektleder og behandler på Hovedpineprojektet, en randomiseret, kliniske undersøgelse, som undersøgte effekten af kiropraktisk behandling på hovedpine hos 200 børn i 7-14 års alderen. Dette projekt er lavet i samarbejde med 3 forskere fra Syddansk Universitet og en børnelæge i Aalborg.