Uddrag fra foredrag om børn med hovedpine

af Niels Ove Illum, Specialeansvarlig overlæge i børneneurologi, H. C. Andersen Børne- og Ungehospital og Odense Universitetshospital

HYPPIGHED AF HOVEDPINE

• Hovedpine næst hyppigste årsag til livsbegrænsning

• Hovedpine er den hyppigste årsag til smerter hos børn

• Påvirker livskvalitet, sociale liv og skole

• Hovedpine høs børn og unge stiger i hyppighed på verdensplan

• 76% af 10-18 årige oplever på årlig basis hovedpine (lidt flere piger end drenge)

• Hovedpine hyppighed stiger med alderen

• 24% har migræne

• 22% har spændingshovedpine

• 3% har kronisk hovedpine (hovedpine mere end 15 dage pr måned)

• 26% har ikke-karakteriseret hovedpine

• Begrænsninger i livsførelse forekommer hos 42%

• 50% anvender medicin mod hovedpine generelt 

• 67% med kronisk hovedpine anvender medicin

• Migræne hyppigere hos børn og unge med én forælder og i sammenbragte familier 

 

DE 4 ALMINDELIGE HOVEDPINE TYPER

• Hovedpinen kommer og går. Belastningshovedpine

• Hovedpinen starter pludseligt og ophører fuldstændigt igen. Migræne (meget ofte har en mor eller far haft eller har migræne)

• Hovedpinen udvikler sig uden pause og tiltager i styrke: Tryk relateret hovedpine med stadig symptomudvikling i form af kvalme, opkastning (ofte morgen), irritabilitet, sløvhed, kramper med mere

• Hovedpine og kvalme om morgenen, bedres på dagen og gentages næste dag: Tryk relateret hovedpine (”benign” intrakraniel hypertension)

KAN OGSÅ INDDELES SÅLEDES

• Primær hovedpine Migræne
Spændingshovedpine (tension-typeheadache)
Klyngehovedpine (cluster headache)
Paroxysmal hemikrani 

• Sekundær hovedpine
Efter virus, betændelse
Hydrocefalus
Tumor
Chiari I malformation
Bihulebetændelse
Kæbeled
Ansigtsmuskler 

 

MIGRÆNE I AF II

• Basilar migræne: Talebesvær( dysartri), dobbeltsyn (diplopi), usikkert bevægemønster (ataksi), bevidsthedsforstyrrelse

• Periodisk migræne: Tilbagevendende opkastninger, mavesmerter, svimmelhed (vertigo)

• Oftalmoplegisk migræne: Migræne der følges af lammelse af kranienerve III (øje udad og nedad og øjenlåg hænger og pupil stor og reagerer ikke)

• Konfusion migræne: Forbigående nedsat orientering

• Blandingstyper af migræne

 

MIGRÆNE II AF II

• Meget ofte familie baggrund

• Symptomer kan opstå hvornår som helst, også om natten

• Hovedpinen er akut, tilbagevendende, eensidig

• Hovedpine kan være eksploderende (exploding), retter indad (imploding) og/eller relateret til øje (ocular)

• Lydfølsomhed (phonophobia)

• Lysfølsomhed (photophobia)

• Autonome symptomer (sveden, bleghed, hjertebanken med mere)

• Kvalme, mavesmerter opkastning (forværres ved bevægelse og lys)

• Opkastning letter ofte hovedpinen

• Varer fra få timer til mange timer

• Søvn letter

• Hyppigst hos mindre drenge men hyppighed stiger hos piger når de bliver ældre 

• Sammentrækning af små kar under aura og udvidelse under hovedpine 

 

KLYNGEHOVEDPINE
(Hortons hovedpine)

• Hyppigere hos drenge

• Forekommer i perioder

• Kan forekomme over dage til uger og efterfølges af lang tid med symptomfrihed

• Tydelig ensidighed i symptomer og autonome symptomer

• Smerte lokaliseret til pande og øje

• Kan være forpint

• Øjet rødt

• Sveder

 

SPÆNDINGSHOVEDPINE

• Tilbagevendende fornemmelse af pres (imploding) mod hovedet

• Og ledsagende autonome symptomer (ikke så intenst som ved migræne)

• Ikke halvsidig - men dobbeltsidig smerte og som et bånd omkring hovedet

• Varer kortere tid end migræne

• Udløses af stress

• Ofte værst om eftermiddagen og aftenen

• Familie anamnese med migræne ikke så hyppig

 

OVERFORBRUG AF SMERTESTILLENDE MEDICIN

• Kan føre til:
Kronisk daglig hovedpine
Kronisk daglig migræne

• Paracetamol og andre smertestillende brugt mere end 15 dage pr måned

• Triptaner brugt mere en 10 dage pr måned

 

INTENSITET AF HOVEDPINE

Visuel smerteskala

Eller:

0: Ingen hovedpine 

1: Mild hovedpine - påvirker ikke dagligdags aktiviteter som skole, idræt, leg og se film

2: Moderat hovedpine - hæmmer, men forhindrer ikke fuldstændigt dagligdagsaktiviteter

3: Svær hovedpine – forhindrer alle fornuftsbetonede aktiviteter. Foretrækker at ligge ned og sove. Kan ikke se på skærm

 

UNDERSØGELSE AF BARNET
OG DEN UNGE

• Anamnese

• Blodtryk

• Endvidere:
Kranienerver
Palpation af ansigt
Kæbeled
Tandstatus
Bid
Tyggemuskler
Bihulerelateret palpation
Muskelspændinger
Ryg

 

FOREBYGGELSE

• Emner som:
Spise morgenmad
Drikke vand
Spise frokost
Ikke idræt på tom mave
Mindske hektisk livsførelse, herunder pauser i spil
Slukke skærm 1 time før sove
Regelmæssig sengetid 

• Ikke begrænse mere end absolut nødvendigt

 

BEHANDLING AF ANFALD AF
HOVEDPINE OG MIGRÆNE

• Paracetamol, Brufen, Treo 

• Triptaner fra 12 års alderen

• Kvalmestillende medicin

• Sibelium 

• Indometacin (kun med relation til det trigeminovaskulære system)

• Ilt

• Forebyggende med beta-blokker dagligt

 

SÆRLIG OPMÆRKSOMHED

Der er bekymring og det kræver handling ved:
Personlighedsændringer, adfærd, skole­færdigheder mindskes sløvhed
Det første anfald med svær hovedpine
Hovedpine der ikke umiddelbart kan klassificeres
Hurtig forværring eller forværring i det hele taget
Ændret karakter af kendt hovedpine og migræne
Hovedpine når man ligger ned, ved søvn, bøjer sig ned, stemmer i eller hoster
Ændret vækst og ændret pubertet
Nytilkomne neurologiske udfald som ataksi, usikker gang, begynder at falde, kranienerve­udfald, nyopstået skelen, hovedet tiltes, synsforstyrrelser, papilødem (øjenlæge)
Kramper

Altid CT eller MR samme dag som symptomer af nævnte karakter er erkendt

 

NYE BEHANDLINGER RETTET
MOD MIGRÆNE

• Calcitonin gen-relateret peptid (CGRP) har evnen til at udvide kar (vasodilator) og regulere nervesignaler (neuromodulator)

• CGRP har to former der udtrykkes ved 2 forskellige gener

• CGRP findes i både hjerne og perifere nerve­system. Specielt i dorsale nerverødder og i trigeminale ganglionstrukturer og deres nerveprojektioner

• CGRP findes i øget mængde i hjernes kar under migræne anfald

• Antistoffer rettet mod CGRP blokerer og hæmmer effekt af CGRP

• Både effekt som anfaldslindrende og ved forebyggelse

• Både injektions behandling med bestemte intervaller og tablet form med daglig dosering   

 

NYE BEHANDLINGER RETTET MOD MIGRÆNE

• I forhold til børn og unge kan CGRP i princippet gives til unge efter puberteten og som har hyppige anfald

• Til yngre kan behandling overvejes ved hyppige anfald og efter at andre former for behandling har været afprøvet

• Selv ved hyppig migræne hos børn er der placebo effekt 

• CGRP antistoffer kan være fuldt humane (umab) eller ikke fuldt humane (zumab) og der kan være bekymring omkring bivirkninger, herunder tilførsel af ikke-humant materiale og øget tendens til infektioner

• Forskning pågår