Børnemigræne/hovedpine

Vi får rigtig mange henvendelser fra forældre der er ulykkelige over deres børns hovedpine og hvad de kan/skal gøre. Vi skriver de ting ned, som vi ved de arbejder med på centret, så kan hver især forberede sig og I ved lidt om, hvad det er de vil foretage sig på børnehovedpinecentret. Det er nemlig vigtigt at være forberedt med en hovedpinekalender, det kan hjælpe dem meget og måske afkorte forløbet. Har man været til egen læge og henvist til en neurolog og intet hjælper kan man forsøge Glostrup Hospital, der har et børnehovedpinecenter. Her er som det eneste sted i Danmark, forskere, neurologer, sygeplejersker, fysioterapeuter og psykologer samlet. Man skal have en henvisning fra egen læge eller neurolog. God ide at medbringe en hovedpinedagbog, da det er et vigtigt redskab for lægerne. Har I ikke lavet en sådan fra tidligere lægebesøg, kan den printes på vores www.hovedpineforeningen.dk eller vi kan sende nogle til jer. Begynd straks at føre dagbogen, så I har noget at tage med når I møder op. Der må påregnes ventetid, så få endelig bestilt, hvis I mener I ikke har fået tilstrækkelig hjælp. Ved første besøg skal man forvente at bruge 1-2 timer i centret. Barnet får en grundig undersøgelse af en læge og ved denne samtale + ved at se hovedpinedagbogen kan de finde ud af, hvilken type hovedpine barnet lider af.

SAMTALE HOS SYGEPLEJERSKEN
Ved en samtale hos sygeplejersken, skal vi tale om de ting, som kan give dig hovedpine, og hvad du selv kan arbejde med for at undgå den. Vi skal tale om, hvordan du trives hjemme, i skolen og i fritiden. Mange familier har en travl uge, hvilket kan gøre, at nogle børn har svært ved, at overskue alt det de skal. Der kan være ting, der påvirker, om du får hovedpine. Derfor skal du lave detektivarbejde for at finde ud af, hvad der giver dig hovedpine.Sammen skal vi prøve at finde ud af, hvad du måske skal ændre i din hverdag, for at se om det giver dig mindre hovedpine. De ting, du er motiveret for at arbejde med, vil vi skrive ned, som nogle aftaler til næste besøg hos sygeplejersken. Det er kun dig og din familie, der kan gøre dette stykke arbejde hjemme.

Spændingshovedpine
Hovedpinen sidder i begge sider af hovedet, men dette varierer:

 • Den er trykkende eller pressende 
 • Smerten er mild til mellem i styrke 
 • Hovedpinen forværres ikke ved fysisk aktivitet, den bliver ofte bedre, f.eks. kan du stadig gå på trapper, lege eller dyrke sport 
 • Den kan ledsages af enten lys eller lyd-overfølsomhed 
 • Hovedpinen varer fra 30 min til 7 dage

Hvis hovedpinen varer mere end 15 dage om måneden er det en kronisk spændingshovedpine

Hvem får spændingshovedpine?
Spændingshovedpine begynder oftest fra syv års alderen, men kan begge begynde meget tidligere. Med alderen stiger antallet af børn og unge med spændingshovedpine. 10–24% af børn under 15 år har spændingshovedpine.

Hvad udløser spændingshovedpine?
De fleste mennesker oplever at have spændingshovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv.

Årsagen til dette er forskellige:

 • Posetiv og negativ stress (psykisk, fysisk og socialt) afslapning efter stress 
 • Menstruation 
 • Sult – uregelmæsssige måltider/svingende blodsukker 
 • Søvn – særlig for kort eller for lang søvn 
 • Støj 
 • For lidt fysisk aktivitet 
 • For lidt væske 
 • Alkohol/rygning 
 • Stærkt og blinkende lys 
 • Bidfunktionsproblemer (specielt tandskæring og skævt sammenbid) 
 • Muskelspændinger/ondt i tindingerne, nakke, ryg eller andre steder i kroppen (evntuelt udløst af forkert holdning eller arbejdsstillinger i hjem eller skole) 
 • Skærmtid

Børnehovedpinecentrets tilbud i forbindelse med spændingshovedpine
I Børnehovedpinecentret arbejder vi tværfagligt, det vil sige at der er læger, sygeplejersker, en fysioterapeut og en psykolog i huset. Når du ved første besøg i centret har fået at vide, at du har spændingshovedpine, vil du sammen med læge og sygeplejerske lave en plan for hvem du skal se i huset fremover. Ved samtalen skal vi tale om ting, som kan give dig hovedpine og hvad du selv vil arbejde med for at undgå den.

Hvad kan du selv gøre for at forebygge spændingshovedpine?

 • Drikke mindst 1 1/2 l væske om dagen 
 • Spise sundt og fiberrigt, 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider fordelt på hele dagen. 
 • Mindst 1 times motion daglig 
 • Frisk luft 
 • Nakke/skulder øvelser dagligt (se fotos). 
 • Sørg for god siddestilling hjemme og i skolen 
 • Gode søvnvaner og søvn efter dit behov, hverken for lidt eller for meget 
 • Hvis du går og tænker på noget der er svært, så tal med en du har tillid til 
 • Har du en meget travl hverdag, kan det være nødvendigt at droppe en eller flere ting Hvad kan du selv gøre, når du har spændingshovedpine 
 • Drikke 1/2 liter vand 
 • Spise lidt frugt, grønt eller brød 
 • Få frisk luft og motion 
 • Ro og hvile efter behov 
 • Lave nakke/skulder øvelser 
 • Kolde pakninger eller gelepuder/briller 
 • Varmepuder og varme brusebade

 

Der er ingen som præcist kan fortælle, hvad der får din hovedpine til at forsvinde. Det er kun dig, der kan finde ud af hvad der hjælper bedst, når du har hovedpine.

Øvelser kan hjælpe når du har ondt, men kan også forhindre at du får ondt. Nakke/skulder øvelser laves dagligt efter aftale. Du kan forvente, at du skal lave øvelserne dagligt i op til 6 uger, før du kan mærke resultatet. Må jeg tage medicin, når jeg har spændingshovedpine? Hvis de ting du selv kan gøre, ikke får hovedpinen til at forsvinde eller blive mindre, kan det blive nødvendigt at tage medicin. Når man tager medicin ved spændingshovedpine, er det vigtigt, at du undgår overforbrug af hovedpinepiller. For meget medicin kan give medicinfremkaldt hovedpine. Derfor må børn ikke tage hovedpinepiller mere end 2-3 dage om ugen.

MEDICIN OVERFORBRUGS HOVEDPINE 
Hvad er medicinoverforbrugshovedpine (MOH)? 
Det er hovedpine, som skyldes et overforbrug af smertestillende og/eller migrænemedicin. Overforbruget giver hovedpine i form af hyppigere migræne og/eller en hyppig spændingshovedpine.

Hvem får MOH?
Alle, som i forvejen har tendens til hovedpine, kan få MOH. Hvis man får smertestillende af andre årsager, fx. mod gigtsmerter, men ikke har tendens til hovedpine, kan man godt tage daglig smertestillende uden at få MOH.

Hvorfor får man MOH?
Nogle oplever, at deres hovedpine langsomt bliver værre. Dette kan give et øget forbrug i smertestillende og/eller migrænemedicin, hvilket øger risikoen for at udvikle MOH. Ved MOH er man kommet ind i en “ond cirkel“, hvor medicinen vedligeholder og forværrer hovedpinen. Den smertestillende medicin virker kun kortvarigt og utilstrækkeligt. Typisk hjælper det ikke at skifte til anden type medicin. Ved MOH oplever mange, at andre tiltag som f.eks. fysioterapi ikke hjælper.

Hvor meget medicin skal der til for at få MOH?
Undersøgelser på voksne viser, at man kan få MOH, hvis der i en periode på tre måneder eller mere tages:

 • almindelig smertestillende medicin i minimum 15 dage pr. måned -eller
 • migrænemedicin i 10 dage eller mere pr. måned på grund af hovedpine. Der er meget som tyder på, at børn og unge er endnu mere følsomme overfor at få MOH end voksne. Dette betyder, at de muligvis kan udvikle MOH ved færre dage med medicin pr. måned.

Hvordan behandles MOH?
Behandlingen er medicinstop. Det vil sige, at man ikke må tage migræne eller smertestillende medicin i minimum 2 måneder. Der må heller ikke i denne periode tages smertestillende medicin, hvis det gør ondt andre steder i kroppen.

Hvad er formålet med medicinstop?
Formålet er at bryde den kroniske hovedpine, så hovedpinen igen bliver anfaldsvis eller eventuelt forsvinder. Når MOH forsvinder, bliver det lettere at skelne mellem spændingshovedpine og migræne. Når MOH forsvinder, betyder det også at kroppen igen bliver modtagelig for medicin, og det bliver derfor muligt at give den korrekte medicinske behandling.

Hvilke symptomer kan der være ved medicinstoppet?
Det er normalt, at man ved medicinstop kan opleve at hovedpinen bliver værre det første stykke tid. Der udover kan man få kvalme, opkastninger, søvnforstyrrelser, uro, angst, nervøsitet, for lavt blod tryk og uregelmæssig hjerterytme. Disse symptomer kan vare 2–10 dage, hvorefter de gradvis aftager.

Ovenstående symptomer kan for personen opleves ligesom influenza.

Virker det?
Efter den første periode vil de fleste opleve en spontan bedring af hovedpinen i løbet af de næste uger til måneder.

Hvordan kan du og dine forældre forberede jer på medicinstop?

 • Find det rigtige tidspunkt, hvor der er tid og overskud i familien. 
 • Informer familie, venner og skole, så de kan støtte jer undervejs.
 • Forbered jer på at der kan være skolefravær i starten, og at forældre muligvis kan blive nødt til at have lidt fravær fra arbejde. 
 • Begrænsning evt. aktivitetsniveauet 
 • Før hovedpinekalender og evt. hovedpinedagbog. 

Hvad kan du sætte i stedet for medicinen og hvad kan du/l selv gøre i medicinstopperioden?

 • Ro og hvile efter behov
 • Afspænding og afslapning, eventuelt til musik
 • Kolde pakninger eller gelepuder
 • Varme, varme puder og varme brusebade
 • Få søvn nok og undgå at vende døgnrytmen
 • Drik rigeligt, spis sundt og spis minimum fem gange om dagen. Det er OK at måltiderne er små, hvis appetitten er lille
 • Frisk luft og motion
 • Foretag dig noget rart, som du kan lide at lave

Børnehovedpinecentrets tilbud i forbindelse med medicinstop. Hvis der er mistanke om at du/jeres barn har MOH vil du/I få tid hos sygeplejersken, hvor vi i fællesskab laver en plan for medicin stoppet og den efterfølgende periode. I den første uge, når du er stoppet med medicin, vil du/l få tilbudt en samtale hos sygeplejersken, hvor der vil være fokus på, hvordan du har det. Hvis der er brug for flere samtaler hos sygeplejersken kan dette aftales ved besøget. Der udover vil vi aftale telefonkontakt, og I vil få et telefonnummer, hvor det vil være muligt i nødstilfælde at træffe os uden for telefontiden.