Vejen til ny viden

Jeg er ph.d studerende, børnelæge i Børne Hovedpine Centret (BHC) på Glostrup Hospital.
Børne Hovedpine Centret modtager ca. 200 nye patienter pr. år og for nuværende er ventetiden ca. 6-8 uger fra henvisning. Børn og unge kan henvises fra egen læge eller speciallæger.

Hovedpineforeningen har blandt andre støttet mit projekt tidligere og muliggjort, at vi i fremtiden vil få større viden om hovedpinesygdomme hos børn og unge.

Forskningsprojektet har nu været i gang i ca. 1½ år. Vi er i fuld gang med at indsamle data på de mange børn vi følger i BHC. Blandt andet registrerer vi hvilken type hovedpine det drejer sig om og generelle data, så som barnets
alder, køn og skolegang.

For at kunne lægge en god udrednings og behandlingsplan er det nødvendigt at se på, hvordan barnets hverdag er påvirket af hovedpinesygdommen. Derfor beder vi alle børn og forældre om at udfylde spørgeskemaer, som beskriver barnets livskvalitet og fravær fra sociale og skolemæssige aktiviteter sideløbende med, at vi registrerer hvordan deres hovedpine udvikler sig. De samme spørgeskemaer vil blive udsendt til ca. 1200 raske børn, så vi efterfølgende kan beskrive hvordan danske børns hverdag og liv er påvirket af deres hovedpinesygdom. I projektet følger vi ca. 200 børn grundigt, som er startet i centret indenfor det sidste år.

I centret arbejder vi ligeledes på at udbrede forståelsen af, at hovedpinesygdomme hos børn er reelle sygdomme som kræver udredning og aktiv tværfaglig behandling. Vi ved allerede at migræne er en sygdom som forårsages af akutte ændringer i hjernen og dens kar under anfaldet. Vi ved meget lidt om mekanismerne bag spændingshovedpine hos børn. Dette skyldes primært at der endnu ikke har været forsket i dette hverken nationalt eller internationalt. Forskningsprojektet skal forsøge at belyse om spændingshovedpinen opstår ved mekanismer ude i musklerne, som signalerer videre ind til det centrale nervesystem og om vi kan registrere ændringer i det centrale nervesystem hos de børn, som har udviklet kronisk smerte. Til det formål, er vi ved at undersøge i alt 60 børn med spændingshovedpine, samt 60 raske kontrolbørn ude på deres skoler. Vi undersøger blandt andet smertetærskler og muskelømhed. Vores opfattelse er at spændingshovedpine, ligesom migræne, er en sygdom, som opstår et sted i forbindelserne mellem musklerne og nerveceller i hjernen.

Hovedpinesygdomme er påvirkelige af ydre faktorer i vores liv 
Forældre og barn kan derfor ofte afhjælpe barnets hovedpine ved at regulere på livsstil og stressfaktorer i familien. Sideløbende, afhængig af hovedpinens sværhedsgrad, kan det være nødvendig at behandle med fast forebyggende medicin. Ligeledes er det nødvendigt at udrede børnene således, at sjældne, men alvorlige, årsager til hovedpine er udelukket fra starten.

Vi har store forventninger til resultaterne af projektet. Om ca. 2 år vil projektet være slut og resultaterne blive offentliggjort. Vi vil naturligvis gerne komme i hovedpineforeningen og fortælle om disse.

Vi er altså stadig på vej mod ny viden!
Tak til alle dem som deltager.

Ann-Britt Langager Søe
Læge - Børne Hovedpine Centret