Flere og flere børn får migræne nu om dage

Baggrunden for oprettelsen er, at migræne og spændingshovedpine er meget udbredt blandt børn og unge. Omkring halvdelen har oplevet spændingshovedpine, og omkring 5% - svarende til en elev i hver skoleklasse – lider af migræne og/eller svær spændingshovedpine.

Med oprettelsen af Børne Hovedpine Centret er der nu mulighed for at tilbyde børn og unge en målrettet tværfaglig behandling af deres spændingshovedpine og migræne på en klinik, der er oprettet for at imødekomme lige netop deres behov.

Det tværfaglige team er sammensat af to børnelæger med speciale indenfor børne­neurologi; special-sygeplejersker, som tillige er uddannede sundhedsplejersker, en børne­fysioterapeut samt en psykolog med erfaring indenfor smerte- og stress-coping.

I Børne Hovedpine Centret indledes med en grundig undersøgelse for at se, om der kan fastlægges en årsag til hovedpinen – og for at sikre, at hovedpinen ikke er et symptom på en anden sygdom. Der fokuseres på symptomerne med henblik på korrekt diagnose og dermed behandling på årsags-sammenhænge (levevis, bidfunktion, siddestilling m.m.) samt på børnenes trivsel hjemme og i skole/institution. Der tilbydes forløb hos sygeplejerske med henblik på at følge op på den primære rådgivning om forebyggelse, livsstil m.m., hos fysioterapeut med henblik på løbende at vurdere muskelspændinger og udbygge eventuelt øvelsesprogram, samt hos psykolog blandt andet for at lære at tackle smerter og stress. Der vil sideløbende være forløb hos læge, hvor der samles op omkring hovedpinen og eventuel medicinsk behandling.

Som noget nyt tilbydes gruppeforløb, hvor jævnaldrende sammensættes i grupper af 6-8. Her vil der blive mulighed for diskussioner og erfaringsudveksling med henblik på at lære af andre børn og unge i samme situation og emner, der er aktuelle for aldersgruppen, vil blive taget op.
Der vil desuden i samarbejde med Dansk Hovedpinecenter blive etableret en ungdoms­klinik for de 15-21-årige, hvor der er mulighed for at se hovedpine-problematikken fra både børne- og voksenvinkel.

Susanne Holst Ravn
Overlæge, Børne Hovedpine Centret