Børnehovedpine klinikken, børneafdelingen, Herlev Hospital – hovedpinebehandling på højt niveau

Et forskningsprojekt i klinikken har nu vist, at ca. 70% af de henviste børn havde færre hovedpinedage efter 6 måneders behandling. Faktisk, havde hvert 2. barn mere end en halvering af dage med hovedpine. Ligeledes havde 65 % en forbedring i deres livskvalitet efter 6 måneders behandling.

Børnehovedpine klinikken, børneafdelingen, Herlev Hospital modtager årligt ca. 200 nye børn og unge (0-18 år) som lider af hovedpinesygdomme. Ca. halvdelen af børnene har allerede været hos en praktiserende børnelæge, hos en neurolog eller på en anden børneafdeling før de henvises. Resten henvises direkte fra deres egen læge. Ca. 40 % af børnene lider af kronisk hovedpine, dvs. hovedpine over 14 dage pr. måned. Andre lider af mere sjældne hovedpineformer som migræne med aura eller f.eks. Horton´s hovedpine. Hovedpine kan være invaliderende og børnene risikerer at blive socialt isoleret og fagligt forsinket pga. fravær. Hvis der ikke sættes ind med de rette ressourcer kan det have uoverskuelige konsekvenser i resten af børnenes liv. De fleste børn med hovedpinesygdom kan behandles hos deres praktiserende læge, men nogle af børnene har brug for et større team, hvis der skal ske en ændring af deres tilstand. I klinikken arbejder et højt specialiseret team ud fra et tværfagligt udgangspunkt omkring barnet. Hovedpinespecialiserede læger, specialist sygeplejersker, fysioterapeut og psykolog arbejder tæt sammen om behandlingen af det enkelte barn, for på den måde samlet at opnå den bedste effekt.

6 ud af 10 børn kender til hovedpine og det er derfor en meget hyppig sygdom blandt børn og unge. Der er fortsat venteliste til klinikken. Der synes at være et udækket behov for højtspecialiserede tværfaglige klinikker, da vi nu har dokumenteret at selv de sværest ramte børn kan hjælpes.  Hovedpinesygdomme hos børn og unge kan og skal behandles.

Skrevet af: Ann-Britt Søe, jan 2013Læge, forsker, Børnehovedpine Klinikken, Børneafdelingen, Herlev Hospital