Hovedpine - En fysioterapeuts perspektiv

Hvem får hovedpine?
Efter at have behandlet hovedpinepatienter i nogle år er der begyndt at træde nogen fællestræk frem for de folk, som søger behandling i klinikken. Der er en overvægt af kvinder der søger behandling for hovedpine (om dette relateres til mænds nedsatte lyst til at søge behandling kontra kvinder skal dog betragtes).

De som søger behandling oplever hovedpiner mellem to gange om ugen til en enkelt gang om måneden. De klager tit over deres arbejdes karakter eller andre stressfaktorer på deres arbejdsplads. De har tit kontorarbejde eller anden beskæftigelse hvor der indgår ensidigt gentaget arbejde. Andre faktorer kan inkludere konflikter mellem kollegaer, manglende indflydelse på arbejdsopgaver m.m. Dvs. at der er to slags virkende faktorer som udløser hovdpine. Fysiske og psykiske.

Hvordan opleves hovedpine?
Hovedpiner kan være af varierende karakter. De kan opleves som halvsidige, i øjnene, med/uden synsforstyrrelser, langsomt tiltagende eller pludselige. De fleste behandlingssøgende har spændinger eller ømhed i et eller flere af følgende steder: Nakkerosetten, m.splenius capitis/ m.romboideus og m.levator scapula. Disse punkter er lokaliseret omkring skulderbæltet. Patienterne udtaler at hovedpinerne er meget begrænsende, men at de ofte fortsætter deres arbejde alligevel. De virker ikke til at være typen, som stopper når deres krop siger fra. De vil hellere være pligtopfyldende end at tage vare på deres krop.

Hvorfor får jeg hovedpine?
Hovedpiner er meget individuelt og viser sig forskelligt fra person til person. Det er dog min oplevelse at 90% af tilfældene er direkte relaterede til ubehandlede muskelspændinger i skulder-/nakke-regionen. I min behandling anskues hovedpiner fra tre paradigmer.

Den østlige: Meridian-blokade
Denne teori er funderet i den gamle kinesiske læge kunst. Her menes det at der hvor spændingerne sidder i musklerne er det som kaldes ”aku-punkter”. Blokader af energistrømmen gennem meridianbanerne. Når energien er forhindret i frit at løb rundt giver det en slags energisk iskæmi (iskæmi er et lægeudtryk for manglende blodtilførsel til et område, som oftest er meget smertefuldt), som manifesterer sig i hovedpine.

Den vestlige: Trigger-punkter
En sammenlignelig teori med den kinesiske, men med et vestligt perspektiv. Trigger-punkter opstår med ensidig eller overbelastning af muskler. Dette gør at spændinger og affaldsstoffer ophober sig lokalt i musklerne. Disse punkter bliver så ømme. Alt efter hvor de er placeret løber smerten fra disse punkter ligesom over i associerede nervesegment. Et godt eksempel på dette er rotator-muskulaturen (muskulaturen på selve skulderbladet) i skuldrene. Palpation og massage af disse vil tit give snurrende og stikkende fornemmelser ned i armen. Som nævnt tidligere kommer hovedpinepatienterne med ømme punkter i nakke-regionen og disse punkter sender smerter til hovedet og resulterer i hovedpine.

Den Kropsterapeutiske:
At bære en tung byrde
Som nævnt tidligere er der nogen sociale fællestræk for mange af de som søger behandling.
Det kan opleves som om de bærer et åg eller lever for andre mennesker. Mange af dem holder jobs hvor de servicerer eller hjælper andre mennesker. De sætter deres arbejde og dem de hjælper, over dem selv og er derfor mindre opmærksomme på deres krop. Denne nedsatte kropsbevidsthed fører til at spændinger forbliver ubehandlede og at skadelige arbejdsrutiner bibeholdes. I et kropsterapeutisk perspektiv kan hovedpiner tolkes som et signal om uhåndterede stressmomenter i personens liv.

Hvad kan Jeg gøre selv?
Fra min erfaring er der fire lette ting man kan gøre i sin hverdag for at nedsætte frekvensen af hovedpine.
• Dyrk Motion: Motion øger blodomløbet og er ofte efterfulgt af muskel-afslapning. Da dette er en af nøglerne til at mindske hovedpiner anbefales det at minimum dyrke motion af moderat intensitet (det vil sige du at mindst har en gennemblødt t-shirt efter træning) mindst to gange om ugen.
• Drik vand: Der er en påvist sammenhæng mellem hovedpiner og dehydrering. Derfor sørg for at drikke rigeligt med vand gennem dagen. Minimum en liter vand pr. dag.
• Varmebehandling kan mindske muskelspændinger: Varme øger blodgennemstrømning til muskelvæv da musklen slapper af og blodkarrene udvider sig. Derfor kan en varmepude være nyttig til at tage toppen af spændinger i kroppen.
• Varier din arbejdsstilling (varierende): Husk at variere din arbejdsstilling. Det er statiskmuskel arbejde der giver de fleste spændinger. Når musklerne spændes uden at ændre udgangslængde forringes ernæringen til musklen. Dette betyder at affaldsstoffer ikke kan forlade muskelvævet. Samtidigt giver uvarierede arbejdsstillinger ensformige belastninger på musklerne. Dvs. de samme punkter på musklen belastes over tid. Dette fører til trigger-punkter. Skift fra fx siddende til stående ofte.

Hvordan behandles hovedpine i min klinik?
Ved behandlingens start tages der god tid til at afdække årsagerne til hovedpinen. Som nævnt tidligere kan faktorer som arbejdsstilling, ensidigt gentaget arbejde og psykiske faktorer bidrage til hovedpine. Dette betyder at der fortages både en fysisk undersøgelse, og en dialog omkring de faktorer der kan bidrage til hovedpinen. Dialogen der foregår under behandlingen kan bidrage til at mindske psykisk betonede stressmomenter og spændinger.
Den manuelle del af behandlingen forgår optimalt i et stille rum så sanseindtryk begrænses, eventuelt med afspændingsmusik i baggrunden. Det er vigtigt af bibeholde en beroligende atmos­fære da dette fremmer den kropslige afslapning. Behandling består oftest af en kombination af terapi-laser, autogen-afspænding, massage, inhibitions teknikker, diafragmatisk vejrtrækning. Der gives efter samtalen god tid til en dybdegående massage. Spændingerne løsnes gennem den manuelle behandling og smertesignalerne stopper som ofte til de omkringliggende områder. I 90% af tilfældene halveres antallet af hovedpiner inden for to behandlinger.
Der er flere elementer der bidrager til hovedpine. Ønsker du at lære mere kan du læse videre på www.omnifys.dk/viden

Jesper Aggergaard Nielsen - Fysioterapeut
Omnifys