Hovedpine og fysioterapi

Hovedpine behandles bedst tværfagligt. Det kan være relevant at tale med både praktiserende læge, neurolog og fysioterapeut. Hver faggruppe har relevant viden omkring behandling, der tilsammen har til formål at reducere intensitet og dage med hovedpine.

Som fysioterapeut har jeg primært fokus på det man kalder nonfarmakologisk behandling, hvilket dækker over ting man kan gøre, i stedet for eller ud over at tage medicin. Det er den viden, gode råd og iagttagelser jeg her vil beskrive. Mine erfaringer kommer fra mit arbejde som fysioterapeut i privatklinikken Sundhed med Mening, som ligger i Aarhus.

I første omgang ønsker fagpersonen at diagnosticere, hvilken type hovedpine man har. 

Ligesom de medicinske behandlingsmulighede for hovedpine er den nonfarmakologiske behandling også forskellig fra den ene hovedpineform til den anden. Man inddeler hovedpine i primært og sekundær hovedpineformer.

Primær hovedpine dækker over:

- Migræne +/- aura

- Spændingshovedpine

- Klyngehovedpine

 

Sekundær hovedpine dækker over:

- MOH (medicinoverforbrugshovedpine)

- Cervikogen hovedpine

- Post traumatisk hovedpine

Opdelingen mellem primært og sekundær hovedpine skelner mellem, der i sekundær hovedpine er en anden faktor, som er den udløsende årsag til hovedpine, hvilket der ikke er for de primære. For MOH gælder det, at medicinoverforbrug kan give/forværre hovedpine. Cervikogen hovedpine skyldes gener fra nakkens muskler og led mens Post traumatisk hovedpine kommer efter et traume mod hovedet. 

Oplevelse af hovedpine

Oplevelsen af at have hovedpine, varigheden og hyppigheden er de vigtigste markører for at diagnosticere hovedpinetypen. Hovedpine kan være pulserende, pressende, ensidig, omkring pande eller trækkende fra nakken. I den følgende oversigt beskrives, hvordan forskellige hovedpinetyper opleves.

Behandling

Behandlingen af hovedpine handler om at se personen fra et globalt, regionalt og lokalt perspektiv. Med globalt menes: Hvordan ser din hverdag ud? Hvordan har du det psykisk? Hvordan sover, spiser og motionere du? Hvad er dine strategier når du får hovedpine og for at undgå at få hovedpine? Med regionalt menes: Hvordan er dine arbejdsstillinger? Hvordan er din kropsholdning? Med lokalt menes: Hvordan er din nakkebevægelighed? Hvordan er din muskelspænding? Hvordan er din muskelstyrke? Hvordan er dit syn?

Noget af det vi i fysioterapien er særligt gode til er, at rådgive omkring afspændingsøvelser, fornuftige arbejdsstillinger og kropsholdninger samt instruere i relevante hjemmeøvelser. Vi benytter i min klinik også meget akupunktur, som kan reducere dage med hovedpine. Jeg selv tilbyder også Kognitiv adfærdsterapi, som er et godt redskab til at håndtere en dagligdag med jævnlig smerte og fysiske gener. En anden del af behandlingen, som ofte benyttes i begyndelsen er brugen af hovedpinedagbog og hovedpinekalender. Disse redskaber kan give et godt indtryk af, hvilken type hovedpine der er tale om og monitorere om behandlingen virker til at reducere intensitet og dage med hovedpine.

Generelle gode råd og erfaringer

Bevæger du dig i det daglige og får pulsen op i løbet af ugen? Fysisk aktivitet er rigtig godt for mange ting, og fysisk aktivitet har også en tydelig positiv effekt på personer, der lider af hovedpine. Der er bred enighed om, at der er en sammenhæng mellem inaktivitet og hovedpine. Man kan være fysisk aktiv på mange måder, og det vigtigste er at finde noget, som man kan gøre regelmæssigt og man synes er sjovt. Også må det gerne være noget, hvor man får pulsen så højt op, at det er svært at føre en samtale på grund af ens egen vejrtrækning. Fysisk aktivitet med øget puls skal gerne være 2-3 x ugen.

Har du tænkt over din arbejdsstilling? Måden vi sidder på, påvirker vores hoved og nakkeposition. Sidder du ved en bærbar, sidder du med skærme løftet så højt op, at du sidder og kigger opad, eller har du problemer med synet, så du sidder og anstrenger dine øjne. Sidder du og falder sammen i ryggen, så du skal bøje nakken bagover for at blive ved med at se lige frem. En dårlig arbejdsstilling kan tit lede til hovedpine.

Har du tid til at puste ud og trække vejret dybt og slappe af? Er dagen stressende og anspændt, vil kroppen reagere ved at blive anspændt. Det er vigtigt, specielt hvis man ofte har hovedpine, at man lige tager 3-5 min her og der til at sætte sig ned, trække vejret dybt og ”få skuldrene ned”. En øvelse kan være at sidde i 3 min og trække vejret så dybt, at du laver 6-8 indåndinger i minuttet. Det tvinger kroppen til at slappe af.

Har du opdaget disponerende faktorer? Sidst men ikke mindst er det relevant at være opmærksom på de kendte disponerende faktorer for udvikling af hovedpine. Uregelmæssig søvn, specielle madvarer som rødvin mørk chokolade, visse oste og mangel på vand. 

 Jeg håber, dette kan være med til at sætte nogle gode refleksioner i gang, hvis du ofte har hovedpine.

 

Benjamin L. Ringgaard, Fysioteraput

Klinik: Sundhed med Mening

www.SundhedmedMening.dk