Sam­menhæng mellem højt forbrug af Mobil­telefon og øget smerte­intensitet

Undersøgelse viser at der er en sammenhæng mellem højt forbrug af Mobil-telefon og øget smerte-intensitet, søvnighed i dag-timerne, dårlig søvnkvalitet og dårlig livskvalitet hos patienter med migræne.

I en verden, hvor smartphones har indtaget en central plads i vores daglige liv, er det vigtigt at forstå de potentielle sundheds-effekter, de kan have, især for migræne-patienter. Samtidig er der stigende bekymring for, at overdreven brug af smartphones kan forværre symptomerne hos migrænepatienter, herunder hovedpine, søvnproblemer, glemsomhed og svimmelhed.

Undersøgelse* med udgangspunkt i 400 migrænepatienter, som blev inddelt i to grupper baseret på deres niveau af smartphonebrug:

  • en gruppe med høj mobiltelefonbrug og
  • en gruppe med lav mobiltelefonbrug

Deltagerne i undersøgelsen havde i gennemsnit:

  • En alder på 27,59 år
  • 65,85% kvinder og 34,15 % mænd

Resultaterne af undersøgelsen viste, at gruppen med højt forbrug oplevede en markant højere smerteintensitet, dårligere søvnkvalitet og en følelse af, at medicin var mindre effektiv sammenlignet med den anden gruppe. Det var også interessant at bemærke, at lav forbrugsgruppen rapporterede om længerevarende migræneanfald og hyppigere brug af medicin i forsøget på at lindre symptomerne.

Det er derfor afgørende at opfordre til kontrolleret smartphonebrug, især for migræne-patienter, for at undgå forværrede symptomer og forbedre deres livs-kvalitet.