Vigtigt: Stress som en vigtig faktor for kvinders hovedpine

Skrevet af: Michelle Bønnelykke, Cand.pæd.pæd., mindfulness-instruktør og terapeut indenfor mental sundhed

Hovedpine og stress kan indbyrdes påvirke hinanden. Derfor kan det have en positiv effekt på din hovedpine, hvis du øver dig i at have mere omsorg for dig selv. 

Ordet ’stress’ er på manges læber, og det er med god grund. Sundhedsstyrelsen oplyser, at andelen af danskere med et højt stressniveau er steget indenfor de seneste år. Stress er en helt naturlig biologisk reaktion, der kan ramme os alle, hvis vi bliver pressede. Undersøgelser viser, at den aldersgruppe der er mest stressede, er unge kvinder. Samtidig viser andre undersøgelser, at kvinder også hører til blandt den målgruppe, der lider mest af hovedpine. Ser vi f.eks. på migræne, rammer hovedpineformen hyppigst blandt yngre kvinder. Sammenholder vi på disse facts, kan det give god mening at blive nysgerrig på, om stress blandt kvinder kan hænge sammen med hovedpine. Igennem mit faglige virke som terapeut i mental sundhed, oplever jeg at især unge kvinder stiller høje og urealistiske forventninger til sig selv. Kvinden er ofte familiens projektleder, og varetager flest hverdagsopgaver, og ofte dem der relaterer sig til børn. Men kan du som kvinde så ikke bare lade være med at påtage dig disse opgaver? Svaret er ikke så enkelt endda, fordi undersøgelser viser, at flere kvinder føler, at samfundet og omgivelserne forventer, at det er kvinden, der har styr på opgaverne i hjemmet. Mange kvinder fortæller ifølge psykolog Pernille Rasmussen, at de føler sig mest stressede efter arbejde, hvor de skal hente børn, handle ind, lave mad m.m.

En ond cirkel

Hvis du som kvinde påtager dig for mange opgaver både på arbejde, som partner, som mor osv., og dermed konstant er udsat for et højt tempo, kan det betyde, at din krop og psyke presses. Hermed startes en ond cirkel, fordi længerevarende stress kan resultere i hovedpine. Hovedpine kan udarte sig som både en fysisk og psykisk belastning. En fysisk belastning, fordi der opleves fysiske smerter, og en psykisk, fordi disse smerter endvidere kan påvirke din psyke. Denne påvirkning kan igen kan føre til stress. Stress og hovedpine kan altså indbyrdes påvirke hinanden.

Hvad kan du gøre?

Hvad kan du som kvinde så gøre, hvis du er stresset og lider af hovedpine? Første skridt kan være at have mere opmærksomhed på dig selv, og give dig selv mere omsorg. I det forrige medlemsblad fortalte mindfulness-instruktør Dorte O. Koustrup om mindfulness, og hvordan det kan give ro og virke smertelindrende. Ligeledes kan en mental omsorg for dig selv have en betydning, set i forhold til stress og hovedpine. Ofte er vi ’oppe i hovedet’ i løbet af en dag, hvor vores fokus er på tanker, følelser og handlinger. At øve dig i at blive bedre til at ’komme ned i kroppen’, kan give dig et andet fokus. At få kontakt til og mærke din krop, eksempelvis gennem mindfulness, kan grounde dig, og styrke din opmærksomhed på dig selv og din krop. Ligeledes kan du øve dig i at møde dig selv med kærlighed, accept, nysgerrighed og venlighed, dvs. at have en mental omsorg for dig selv. 

At tage ansvar for dig selv

At lindre stress og hovedpine kan derfor kræve, at du tager ansvar for dig selv ved at give dig selv og din krop mere opmærksomhed. At kigge på de forventninger, som du føler der er til dig, og øve dig i at gøre dem mere realistiske, i forhold til den tid du har til rådighed. Som Koustrup fortæller, er mindfulness og mental sundhed ikke et quickfix. At have mental omsorg for dig selv kræver vilje og øvelse, og at du tager ansvar for dig selv – hver dag.