Telegram

LONDON, 3. Maj (Reuters) – Næsten halvdelen af alle voksne lider af hovedpine så som migræne og spændingshovedpine, og problemet medfører store økonomiske byrder og samfundsøkonomiske omkostninger, udtaler WHO.

På trods af det, er hovedpiner ikke anerkendt, ofte underdiagnosticeret, og underbehandlet hvilket medfører store økonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser og de byrder det medfører, skal forbedres, siger WHO.

Offentliggørelse af det første globale atlas over hovedpiner af Forenede Nationer (FN) Sundhedsorganisation har vist at 47 procent af alle voksne har en form for hovedpinelidelse og omkostningerne til samfundet via tabt arbejdsfortjeneste er enorme.

Alene i EU mistes hver dag 190 millioner arbejdsdage på grund af migræne. ”Hovedpine og migræne er i høj grad undervurderet og får utrolig lidt opmærksomhed” udtalte Dr Shekhar Saxena, WHO's direktør for ”mental health & misbrugslidelser”, om rapporten. "Hovedpiner kan være invaliderende for mange mennesker og forhindre dem I at passe et job.

Under migræneanfald udsætter 90 % deres huslige opgaver, næsten to tredjedele har begrænset evne til at arbejde og halvdelen kan slet ikke arbejde."
Migræne rammer cirka hver sjette kvinde og en ud af tolv mænd, og det vurderes at være den dyreste hjerne-lidelse for samfundet i EU og USA.

WHO rapportens vigtigste konklusion er, at hovedpiner er meget invaliderende; På verdensplan er migræne skyld i 1,3 procent af al erhvervsudygtighed på grund af sygdom, og eksperter vurderer, at inkluderes alle typer hovedpine er tallet det dobbelte.
Migræne alene er skyld i ca. 400.000 mistede skole- og arbejdsdage hvert år for hver million i industrilande og EU. Den totale årlige omkostning af alle typer hovedpine er 155 milliarder euro (svarende til ca. 1,1 billioner danske kroner).
”Myndigheder skal tage dette problem mere seriøst, uddanne sundhedspersonale i diagnose og behandling af hovedpine og sikre, at den rette medicin er til rådighed og at denne anvendes korrekt” siger Saxena.

Et internationalt videnskabeligt team har udtalt, at sidste år blev en genetisk risikofaktor for første gang identificeret. Dette kan være med til at åbne vejen for ny behandling til forebyggelse af migræneanfald.