Sådan foregår et forløb med KognitivPlus Terapi & Træning

Du kan her læse kort om hvordan dit forløb vil være, hvis du vælger at lade HJERNECENTRUM hjælpe dig. Vi har stor erfaring med behandling af stressrelaterede, psykosomatiske problemer og kognitive forstyrrelser der enten kan skyldes ADHD eller hovedtraumer efter ulykker eller sygdom. Har du migræne er der også hjælp at hente for dig, som ikke vil tage medicin. På hjemmesiden kan du læse om vores baggrund, se eksempler på IR fotos og se nogle af de bøger, som vi har skrevet.

Den første kontakt
Ofte vil mennesker der henvender sig, have fundet mig på nettet og kigget på vores hjemmeside www.hjernecentrum.dk. Da jeg har arbejdet som psykolog i en lang årrække, er der mange som kender til mig, og måske endda selv har konsulteret mig. I de senere år er nogle af mine første klienter vendt tilbage, og de har fortalt hvilken gavn de fik af deres tidligere terapiforløb. Når du har besluttet dig, sender du en mail til poul@hjernecentrum.dk eller en sms til min mobil 52713342. Du vil som regel kunne få en tid inden for en uge fra den dag du kontakter mig.

”Jeg er kommet ind i et særligt rum hvor der er en meget fin balance, ro og harmoni med masser af plads til at rumme mig selv og andre. Der er ingen streng kontrol længere, men tværtimod en kærlig overbærenhed og omtanke. Nu er det optimisme og glæde der fylder mig, i stedet for stilstand, tristhed og afmatning”.
Kvinde i 30erne, kontorassistent, enlig mor. Efter 9 sessioner

Første session
Første gang vi mødes, vil jeg bede dig fortælle lidt om dig selv, med fokus på grunden til at du har henvendt dig, og især hvad du ønsker at opnå ved din terapi & træning. Jeg vil fortælle dig kort om de mest anvendte teknikker som kan indgå i din terapi. På hjemmesiden står der flere detaljer om mulighederne. Det er især kombinationen af kognitiv terapi med dialog og de særlige træningsteknikker der indgår i sessionerne som er med til at sikre de positive resultater. 

Anden session
Når du kommer til næste session tager jeg den første IR optagelse af din ”pande.” Billedet får du tilsendt via e-mail sammen med en kort kommentar til billedet. Dine personlige oplevelser som du fortæller om ved første session, giver sammen med IR billedet et solidt udgangspunkt for det terapeutiske arbejde. Langt de fleste af os har en alt andet end optimal energitilførsel til prefrontal cortex og derfor vil jeg ofte foreslå, at vi med det samme begynder træning med Frontal BioFeedback. Det sker ved at du sætter et digitalt termometer på panden og derved kan styre en DVD film som afspilles på en PC. Dine følelsesmæssige reaktioner vil variere efter filmens indhold og det giver et godt indblik i, hvad der påvirker dig i dagligdagen - ofte på et ubevidst plan. Samtidig styrker træningen dig mentalt. Vi tager en snak om dine oplevelser med filmen og finder ud af hvordan du evt. kan tackle den type situationer / mennesker bedre fremover. På den måde kombineres træning af hjernen med mere traditionel kognitiv terapi.

Følgende sessioner
De næste gange du møder, vil terapien typisk omfatte Frontal BioFeedback, da denne træning har en særdeles gavnlig indflydelse på rigtig mange kognitive funktioner. Du skal i begyndelsen helst komme en gang om ugen for at opnå god effekt af Frontal BioFeedback. Samtale med konstruktive anbefalinger og Frontal BioFeedback træning er i mange tilfælde den vigtigste del af din terapi. Ofte vil der være dukket en del posttraumatiske forhold op under de første konsultationer, og dem vil jeg evt. bearbejde med EMDR, som er en fremgangsmåde der anvender visualisering af de problematiske forhold. Man taler om, at der sker en sweeping, så de svære følelser bogstaveligt fejes bort. Jeg vil hver gang også bruge noget tid på at høre hvordan din hverdag skrider frem. Jeg kan foreslå alternative måder som du kan forholde dig på, hvis du har vanskeligt ved at være sammen med andre mennesker i bestemte situationer. Du kan også få forslag til øvelser, som du kan foretage hjemme på egen hånd som supplement til det arbejde, vi gør i fællesskab. Det kan være udvikling af din hjerne med hensyn til mere følelsesmæssige forhold. Det kan også være øvelser med software til understøttelse og videreførelse af træning af prefrontal cortex.

Når klippekortet er ved at udløbe
Så er tiden inde til at få taget et nyt IR foto som kan sammenlignes med det første og som vil indgå i vores vurdering af, hvor langt du er kommet i forhold til din målsætning: Har du nået et tilfredsstillende niveau? Eller er der et godt stykke vej endnu? Ofte vil det være en god ide, at graduere det terapeutiske forløb og udtynde antallet af sessioner. Fra at komme en gang om ugen går du over til at komme hver anden eller tredje uge indtil dit forløb slutter.

Priser 
En enkelt konsultation koster 950 kr. og et klippekort med 10 konsultationer der købes samlet koster 5.000 kr. Disse priser er gældende når du besøger os på vores adresse. Skal vi køre ud, faktureres transport for kørte km efter statens regler samt evt. køretid. Du betaler ikke kontant hos os, men vi fremsender en regning som pdf via e-mail.

Kontaktoplysninger
Vores konsultation ligger pt. på Harald Hejns Alle 22, 1. sal, 2860 Søborg med god mulighed for parkering. Nærmeste S station er Buddinge. 

Se venligst vores hjemmeside www.hjernecentrum.dk hvor de specielle teknikker er omtalt.
Det er nemmest at træffe os via e-mail: jenny@hjernecentrum.dk og poul@hjernecentrum.dk
Tlf.: 52 71 33 42

Skrevet af:
Poul Røpke, Cand psyk aut - HJERNECENTRUM