Patienter med hovedpine og migræne: “Giv ikke op!”

Skrevet af: Mette Jensen, speciallæge i almen medicin. Doktor Jensen - Akupunkturklinik. Anders Billes vej 2B, 7000 Fredericia

En ny videnskabelig under­søgelse dokumenterer, at akupunktur kan reducere antallet af hovedpine-/migræneanfald markant. Undersøgelsen viser desuden, at akupunktur er bedre til at forebygge lidelsen end almindelig medicinsk behandling!

Ovenstående er også, hvad jeg som akupunktør og speciallæge i almen medicin erfarer gennem mit arbejde med hovedpine-/migrænepatienter.  Derfor frustreres jeg over, at akupunkturen ikke benyttes mere i behandlingen, og at den ikke nævnes oftere i pressen. Nogle gange synes jeg næsten, at de dårlige nyheder om hovedpine tager patienterne som gidsler og gør dem modløse, og jeg får sådan lyst til at skrive: “Giv ikke op! - Du kan få det så meget bedre!” For der er meget at “vinde” rent behandlingsmæssigt med akupunktur! 

Det er min erfaring, at stort set alle kan hjælpes. Nogle oplever, at smerterne forsvinder helt. Andre når ned på et smerteniveau, som er til at leve med. For nogle patienter er løsningen en ”vedligeholdelsesbehandling” som typisk gives i intervaller på 1-3 måneder. 

Mange mennesker har i pressede livssituationer (både kort- og langvarige) tendens til at spænde op, og da kroppen er fyldt med mus-kler, kan vi spænde op overalt! De fleste har dog en tendens til at bide kæberne sammen og trække skuldrene op mod ørerne. Derfor kommer der muskelinfiltrationer i disse områder, og det giver hovedpine! Det værste er, at vi ikke kun har tendens til spænde op om dagen. Mange gør det også om natten, og det giver en forstyrret nattesøvn og endnu flere spændinger samt træthed! Derfor vågner mange ofte med hovedpine om natten eller morgenen. Dette kan gøre det endnu sværere at tackle den efterfølgende dag, som igen giver yderligere spændinger - en negativ spiral er skabt. 

Med akupunktur behandles “hovedpinepunkterne” lokalt, men samtidig behandles andre “beroligende” steder på kroppen, således at kroppen afslappes. Dette giver mindre uro, en bedre søvn og mindre hovedpine! Patienten får nemmere ved at tackle og overskue sin hverdag, når træthed og smerter ikke længere dominerer - på denne måde skabes en positiv spiral.

Det er dog vigtigt at understrege, at akupunktur er en individuel behandling, både for den som modtager, men i høj grad også for den som udfører behandlingen. 

Derfor er hovedpinebehandling ikke en “standardbehandling”, hvor akupunkturnålene altid sættes i de samme punkter. F.eks. kræver det erfaring at kunne mærke sig frem til de små muskelinfiltrationer i tindingemusklen samt tyggemusklen for at kunne sætte nålene korrekt. Behandlingerne skal tilpasses individuelt, da ikke alle spænder op de samme steder. 

Men det hjælper! Derfor synes jeg, det er trist, at nogle afskriver akupunkturen, ”fordi de har prøvet tidligere” - uden tilstrækkeligt resultat.

Der er meget fokus på, at hovedpine/migræne er en kompleks lidelse, der skal “angribes” fra flere vinkler. 

Med min lægefaglige baggrund som speciallæge i almen medicin inddrager jeg patientens samlede sygehistorie i mine akupunkturbehandlinger. Hvis jeg vurderer, at videre udredning er nødvendig, henviser jeg patienten til at konsultere egen læge. Andre gange kan jeg berolige en patient, som er færdigudredt, men som måske stadig er angst for at fejle noget alvorligt. Endelig vurderer jeg altid patientens medicin. Måske kan noget medicin fjernes eller reduceres – permanent eller i en periode, hvis der er mistanke om, at medicinen kan være en udløsende årsag til hovedpinen. Men de fleste gange kommer det nedsatte medicinforbrug “helt af sig selv”, da patienten simpelthen tager mindre anfaldsmedicin (smertestillende eller migrænemedicin), når hovedpinen svinder med akupunkturbehandlingerne! 

 

Artiklen (kan ses her) er fra juni 2016 og forfatterne har samlet den viden der foreligger i "nyere tid" og til og med medio 2016 hvor man bl.a. sammenligner akupunktur-behandlinger overfor profylaktisk (forebyggende) behandling af episodisk migræne. Akupunkturen reducerede migrænefrekvensen signifikant mere end den forebyggende medicinske behandling. Efter 3 måneder var hovedpinefrekvensen mindst halveret hos
57% af dem som havde modtaget akupunktur og hos 46% af dem som havde modtaget medicinsk forebyggende migrænebehandling. 

Efter 6 måneder var forskellen mindre og på henholdsvis 59% og 54%. Det viste sig også at forsøgspersonerne som modtog akupunkturbehandlingerne ikke "droppede ud" af forsøgene pga. bivirkninger i samme grad som de som modtog den medicinske behandling. Desuden blev der også rapporteret om færre bivirkninger generelt set hos den gruppe som modtog akupunktur.

Slutteligt regner forfatterne sig frem til følgende lidt
forenklede konklusion:

Hvis du gennemsnitligt har 6 dage med migræne om måneden før du opstarter en behandling så vil du:

1. Få det reduceret til 4 dage hvis du modtager forebyggende medicinsk behandling.

2. Få det reduceret til 3,5 dage hvis du modtager akupunktur behandling.