Om at leve med hovedpine og migræne

Hovedpine og migræne kan være indgribende i et liv, men overraskende mange formår alligevel at leve godt med deres sygdom. På vores kurser rundt om i landet har vi delt erfaringer og viden med hinanden. Det er der kommet nogle berigende dage ud af. Men også en frustration over at det er så svært at få den rigtige hjælp.

Et nyt kursus
I efteråret 2014 afholdt vi vores første kursus ”At leve med hovedpine og migræne”. Forud for afholdelsen af selve kurset, har ligget et stort stykke arbejde i at opbygge et kursus med relevant viden om de biologiske mekanismer, psykologiske og sociale følger og om hvordan man ud fra en bio-psyko-social tankegang kan håndtere sygdommen. Det har resulteret ikke kun i en kursusdag, men også i et 24-siders materiale, der ridser de vigtigste pointer op og samtidig giver ideer til hvordan man kan komme videre. Pengene til etableringen og afholdelsen af disse kurser har vi fået fra Trygfonden, den Obelske familiefond og Sønderborg Kommune. Der har været stor interesse for disse kurser. Flere har været fuldtegnet, og vi planlægger derfor, at afholde flere det næste års tid. Kursisterne har været af alle aldre, fra 20 til 70, kvinder og mænd, patienter og pårørende. Der har været en rigtig god stemning, hvor de fleste har givet udtryk for, at man kunne komme til orde og dele sine erfaringer med ligestillede. 

Vi lever med hovedpinen
Men der har også været mange frustrationer. Mange har haft deres hovedpine i årevis, som i ti, tyve, ja fyrre år. Uden at blive den kvit. De har søgt behandling mange steder. Er blevet mødt med stor uvidenhed hos mange læger. Og har løbet panden mod alt for lange ventelister. De kan oveni købet risikere at udvikle medicinoverforbrugshovedpine i ventetiden, for noget må der jo gøres – og hovedpinepiller må da hjælpe på hovedpinen. Den gode nyhed er, at der faktisk er noget at gøre. Man kan godt leve et godt liv med migræne, som flere af vores kursister har givet udtryk for. For nogen er det et spørgsmål om accept – ikke at bekrige sygdommen, men tilpasse sig. For andre har der været medicinsk eller anden behandling, der kan hjælpe så godt, at hovedpinen ikke får lov at fylde. De ”tilfredse patienter” har ofte givet udtryk for, at det er vigtigt med et godt samarbejde med deres behandlere: læger, psykologer, terapeuter. 

Du er ikke alene
Flere har været glade for muligheden for at have deres pårørende med på kurset. Det er måske den enkelte, der oplever selve hovedpinen, men hele familien kan være påvirket. Og derfor er det vigtigt at de pårørende forstår hvad der foregår. 

Viden og kommunikation er essentielt. 
Selvom mange af vores kursister er garvede patienter, der ved en masse om deres sygdom, har vi en fornemmelse af at alle er gået hjem med noget nyt. Det kan være ny viden om hovedpine. Det kan være en udfordring om at tage emnet hovedpine op med de nærmeste eller arbejdsgiver. Måske er de blevet opmærksomme på en behandlingsform der skal prøves af. Og ikke mindst, er de fleste gået derfra med en følelse af ikke at være alene med deres sygdom.

Har du lyst til at deltage på et kursus? Så kommer vi rundt i landet igen til efteråret og foråret. Du kan se datoer og byer andetsteds i bladet og på vores hjemmeside. Husk, der er særpris for medlemmer, men alle er velkomne – også pårørende.

Af Underviser på kurserne, migrænepatient og læge Laila Bendix