Nyt fra forskningen om behandling af medicinoverforbrugshovedpine

Medicinoverforbrugshovedpine er en kronisk hovedpine, som skyldes et overforbrug af smertestillende eller migræne medicin. Det er nu vist at tværfaglig behandling af medicinoverforbrugshovedpine er effektiv. 

Medicinoverforbrugshovedpine (MOH) er relativt hyppig og rammer 1-2 % af den generelle befolkning, oftest som en komplikation til en allerede eksisterende hovedpinesygdom. Det betyder at migræne og spændingshovedpinepatienter er i risikogruppen. Tilstanden kan udvikle sig hvis den smertestillende medicin indtages hyppigt over flere måneder. MOH kan udløses af de fleste smertestillende medikamenter og migræne anfalds-medicin, men kombinationspræparater som indeholder kodein, koffein og/eller barbiturater indebærer generelt den højeste risiko.

Medicinoverforbrugshovedpine er defineret som:
Hovedpine tilstede ≥ 15 dage/måned
• og samtidig indtagelse af symptomatisk medicin i 
   - ≥ 15 dage/måned for simple smertestillende (f.eks. panodil og ibuprofen) 
   - eller indtagelse i ≥ 10 dage/måned af triptaner, ergotamin, eller opioider 

Medicinoverforbrugshovedpine kan i ukomplicerede tilfælde behandles gennem oplysning, således at patienterne selv kan aftrappe deres medicin. Dvs. patienterne bliver informeret om den paradoksale sammenhæng mellem indtag af smertestillende medicin og forekomst af hovedpine. Men for en stor dels vedkommende er en så simpel behandling ikke nok. 

Derfor har man på Dansk Hovedpinecenter i Glostrup forsøgt sig med forskellige behandlingsstrategier. Resultatet af dette arbejde er fornylig blevet publiceret i to artikler i hhv. Cephalalgia og Headache.

I studierne har man inkluderet patienter med medicinoverforbrugshovedpine, der tidligere har været forsøgt behandlet ved andre specialister uden held. 

Der blev forsøgt to forskellige behandlinger. I begge programmer blev al medicin der tidligere havde været overforbrugt taget væk, kun nødmedicin (kvalmestillende eller sederende) blev givet. Begge programmer blev gennemført uden indlæggelse. 

I program A blev patienterne informeret individuelt om MOH fire uger inden behandlingsstart. De fik profylaktisk behandling fra dag 1 af behandlingen og måtte tage symptomatisk medicin efter første uge (dog ikke den tidligere overforbrugte medicin). 

I program B kom patienterne på en ”Hovedpineskole” hvor undervisningen foregik i hold og blev varetaget af tværfagligt personale (læger, specialuddannede sygeplejersker, psykologer og fysioterapeuter). Områder som smertetackling, kropsholdning og hovedpineforebyggelse blev gennemgået. Patienterne i program B måtte ikke få symptomatisk behandling de første to måneder og blev først sat i forebyggende behandling efter seks måneder.

Efter 12 måneder var over 80 % af patienterne kureret for deres medicinoverforbrugshovedpine. Hovedpinehyppigheden var halveret hos 49 % af patienterne. Der var ingen forskel på de to behandlingsmetoder på disse resultater. Til gengæld var der færre af de patienter der havde gennemført program B der var i forebyggende behandling, og de tog også mindre symptomatisk medicin. Forfatterne konkluderer at udover den viden patienterne i program B fik på ”hovedpineskolen”, havde de også god gavn af at dele erfaringer med ligestillede.

Hovedkonklusion af studierne
• Medicininduceret hovedpine kan kureres gennem en tværfaglig indsats
Behandlingen kan ske uden indlæggelse
• Halvdelen af patienterne opnår en halvering af deres hovedpinehyppighed
• Profylaktisk behandling kan med fordel afvente at afgiftningsperioden er afsluttet

Konklusionen er opløftende, nemlig at medicinoverforbrugshovedpine kan kureres uden indlæggelse og ved tværfaglig indsats. Patienterne lider fortsat af deres primære hovedpinelidelse efter behandlingen af MOH, men der ses generelt en væsentlig reduktion i antallet af hovedpine dage.

files/hovedpineforeningen/Diverse billeder/fakta.jpg

1) Munksgaard SB, Bendtsen L, Jensen RH. Detoxification of medication-overuse headache by a multidisciplinary treatment programme is highly effective: a comparison of two consecutive treatment methods in an open-label design. Cephalalgia. 2012 Aug;32(11):834-44. Munksgaard SB, Bendtsen L, Jensen RH. Treatment-resistant medication overuse headache can be cured. Headache. 2012 Jul-Aug;52(7):1120-9. Kopi af begge artikler kan fås ved henvendelse til post@hovedpineforeningen.dk

Refereret af Laila Bendix, læge, phd