Nye retningslinjer for organisation og behandling af Hovedpinesygdomme og ansigtssmerter i Danmark

Dansk Hovedpine Selskab har netop udsendt nye retningslinjer for "Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter". Der er tale om en kraftig revideret og opdateret udgave af de første retningslinjer, som udkom i 1994. Ændringerne afspejler den kraftige udvikling, der har været inden for diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme gennem de sidste 2 årtier.

Retningslinjerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Hovedpine Selskab i relation til de generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger ligger tæt op af de europæiske retningslinjer, der findes for behandling af de hyppigste former for hovedpine og ansigtssmerter.

Formålet med det nye program er at etablere fælles retningslinjer for diagnose, organisering og behandling af de hyppigste primære hovedpinesygdomme som migræne, spændingshovedpine og klyngehovedpine, samt trigeminusneuralgi(ansigtssmerter) i Danmark.

Målgruppen for retningslinjerne er især lægerog andet fagpersonale, der regelmæssigt møder patienter med hovedpine og ansigtssmerter, med fokus på almen praksis, yngre læger under uddannelse, neurologer i såvel praksis som på hospitalsafdelinger, tand-læger, samt beslutningstagere i den offentlige forvaltning.

Retningslinjerne er fremsendt til landets neurologiske afdelinger og praktiserende neurologer. Vi har desuden udarbejdet en folder med de vigtigste tabeller, samt henvisning til vores hjemmeside, som bliver sendt ud til alle praktiserende læger. Vi håber dermed at programmet vil skabe opmærksomhed om hovedpinesygdomme og være til gavn for alle læger og deres patienter i Danmark.

Overlæge, dr.med. Lars Bendtsen og Professor, overlæge,
dr.med. Rigmor Højland Jensen, 
Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital