Menstruel migræne

Af overlæge Ph.D. Dr. Med. Lars Bendtsen og genoptryk fra Lægemagasinet af 8.12.2010

Defination af menstruel migræne
Mange kvinder mener, at deres migræne er hormonrelateret, hvis den kommer i ugen før eller ugen efter menstruation eller omkring ægløsning. Da disse tidsrum imidlertid dækker det meste af måneden, har det været nødvendigt med mere strikse kriterier for at sikre, at der er en kausal sammenhæng mellem menstruationscyklus og migrænen. I den seneste hovedpineklasifikation er der foreslået følgende beskrevne kriterier for menstruel migræne, som nu er alment accepterede.

Ved menstruel migræne forstås anfald af migræne uden aura i forbindelse med menstruation. Der skelnes mellem menstrueationsrelateret migræne og ren menstruations migræne. Menstruationsrelateret migræne defineres som anfald af migræne uden aura, der forekommer på menstruationens første dag + - 2 dage i mindst 2 ud af 3 menstruations cyklusser, men også på andre tider i cyklus. Med menstruation menes endometrieblødning, som stammer enten fra normal menstruationscyklus eller fra seponering af tilført kvindeligt kønshormon, som ved østrogenholdige p-piller og cyklus hormonterapi. Hvis der udelukkende forekommer migræneanfald i forbindelse med menstruation, defineres dette som ren menstruationsmigræne.

Behandling af menstruel migræne
Ved utilstrækkelig effekt af den traditionelle migræne behandling kan specifik forebyggende behandling af menstruel migræne forsøges.
Menstruel migræne kan behandles ved at undlade at holde pauser med p-piller gennem flere cyklusser, fx ved at tage p-piller kontinuerligt i 9 uger (i stedet for vanligt 3 uger) efterfulgt af en 7 dages pillefri periode. Hvis der kommer gennembrudsblødning før, holdes der pause på tidspunkt for gennembrudsblødning.

Alternativt kan der behandles med korttids profylakse dvs. behandling i 6 dage startende 2 dage før 1. menstruationsdag (eller før pillefri fase hos kvinder der bruger p-piller) med følgende:
NSAID fx naproxen tbl. 500 mg x 2 eller tablet frovatriptan 2,5 mg x 2. Dette bør gøres med forsigtighed pga. risiko for medicinoverforbrugshovedpine eller kortvarig dosisøgning af vanlig forebyggende medicin.
Korttids profylakse bør som minimum forsøges ved tre cyklusser, før det kan konkluderes, om der er effekt.
Ved brug af korttids forebyggende behandling er det vigtigt, at grænsen for brug af anfaldsmedicin ikke overskrides (højst 14 dage pr. måned med anfaldsmedicin heraf højst 9 dage med triptaner) for at undgå medicinoverforbrugs hovedpine.

Konklusion
Menstruel migræne er hyppig og påvirker ofte livskvalitetn meget, da menstruel migræne er mere smertefuld og varer længere end almindelig migræne. Det er derfor vigtigt at optimere behandlingen af menstruel migræne.

Graviditet og amning
Medicinsk behandling af migræne under graviditet og amning er vanskelig, da der kun er få medikamenter, der med sikkerhed kan benyttes uden risiko for skade på foster og barn. Heldigvis ophører eller bedres migrænen hos langt de fleste kvinder under graviditet.