Klinisk hypnose og smerter

Klinisk hypnose kan afhjælpe kroniske smerter. Allerede i 1995 konkluderer den amerikanske sundhedstyrelse: The National Institutes of Healt, at der er stærke beviser for, at hypnose kan lindre cancersmerter og have effekt på andre smertetilstande. Nyere forskning har i laboratoriestudierpå raske personer påvist, at hypnose har effekt på smertetærsklen, og at disse ændringer er knyttet til en ændret hjerneaktivitet i hypnosetilstanden. I kliniske forsøg er det desuden påvist, at hypnose har effekt på en lang række kroniske smertetilstande. Jeg har lidt af migræne i mange år og har brugt mindfulness meditation, men det var først, da jeg fik en operationsskade, hvor en nerve blev beskadiget og jeg fik neurogene smerter, at jeg fik kendskab til klinisk hypnose som smertelindring. Herefter startede jeg på min videreuddannelse som hypnosepsykolog med speciale i smerter. Jeg bruger nu både klinisk hypnose i mit arbejde med mine klinenter og i relation til de kroniske smerter, jeg oplever i hverdagen. Og det her hjulpet mig meget og derfor vil jeg gerne fortælle lidt om klinisk hypnose i denne artikel.

Men hvad er klinisk hypnose?
Hypnose er en tilstand af koncentreret opmærksomhed. Hypnose, visualisering, meditation, mindfulness, mentaltræning og trance er forskellige sider af samme sag. Begreberne er knyttet til forskellige teorier og metoder, men selv om der er forskel på, hvor dyb en hypnose-/trancetilstand man kommer i indenfor disse behandlingsformer, er der i alle tilfælde tale om noget, man kan kalde trance. Trance eller en hypnotisk tilstand er noget, vi alle kan komme i mange gange dagligt, hvor hjernen går ned på alfa- og thetabølgeniveau. Hypnoselignende tilstande forekommer i dagliglivet: når man falder ind i sig selv, falder i staver, dagdrømmer, mediterer, er uopmærksom, når man er ved at falde i søvn eller lige er vågnet, når man lytter koncentreret til musik, foredrag eller lignende, når man "kører på automatpiloten". I den normale bevidste tilstand opleves og bearbejdes mange forskellige stimuli og sansninger samtidigt. I den hypnotiske trancetilstand fokuseres opmærksomheden på kun én ting. Omgivelserne i øvrigt bliver mindre væsentlige og træder i baggrunden. Næsten alle mennesker kan hypnotiseres – nogle få er meget påvirkelige og nogle få næsten upåvirkelige. Trancen er en tilstand, hvor vi er meget fokuserede på de tanker og oplevelser, som hypnoterapeuten instruerer os i at fokusere på. Vores virkelighedsopfattelse bliver ændret og indsnævret, så vi er mere modtagelige over for hypnotisørens instruktioner. Undersøgelser med hjernescanningsteknikker tyder på, at de dele af hjernen, der bl.a. er ansvarlige for planlægning og for at fokusere på nogle påvirkninger frem for andre, er særligt aktive.

files/hovedpineforeningen/Diverse billeder/hjerne1.jpg

Ovenstående billeder viser hjerneaktiviten i det område som registrerer smerten (gult- jo kraftigere farve jo mere aktivitet) ved en smertestimulation  i normal tilstand (2 første billeder) og med samme smertestimulation under hypnotisk smertelindring(2 sidste billeder). Kilde: Abrahamsen et al. Pain 2010

Systematiske gennemgange af hypnose og andre psykologiske behandlingsformer peger på, at hypnose er særlig effektiv til at påvirke og lindre smerte. Man ved dog mest om virkningen på akutte smerter, men en ny undersøgelse foretaget at Phd. Randi Abrahamsen dokumenterer en dansk tandlægeeffekten af hypnose på patienter med kroniske smerter i ansigtet og kan fremvise overbevisende resultater. Hun har i et hjernescanningsstudie kunnet vise, at patienter med kroniske ansigtssmerter var i stand til at påvirke smerteoplevelsen med hypnose og at denne ændring var forbundet med en ændring i hjerneaktiviteten i det center som registerer smerter. Og i et kontrolleret forsøg vi, at patienter med kroniske ansigtssmerter var i stand til at reduvere den daglige smerte med hypnose. Hele 42 patienter af de i alt 44 patienter med kroniske smerter i ansigtet havde nemlig en effekt af hypnosebehandlingen. Og halvdelen fik mere end halveret deres smerter i ansigt, tyggemuskler og kæbeled, til trods for at de havde døjet med smerterne i mere end 11 år i gennemsnit. Mange kunne derfor nedsætte deres medicinforbrug. Samtidig viste resultaterne fra kontrolgruppen, at de patienter, der fik placebobehandling i form af en overfladisk hypnose, ikke mærkede en effekt. Der er videnskabeligt bevis for, at hypnose har smertelindrende effekt på: Ansigtsmerter, hovedpine og migræne, rygsmerter, fantomsmerter, fibromyalgi, mavesmerter (Irriteret Tyktarm), mavesår, uspecifikke brystsmerter med normalt EKG, gigtsmerter, smerter ved mutipel sclerose, fødselssmerter og cancersmerter.

Sådan foregår hypnosen
Inden selve hypnosen har jeg en samtale med klienten, hvor jeg får informationer om klinentens smertehistorie og hvordan smerten kommer til udtryk og opleves. Jeg bruger tid på at skabe en god kontakt og tillid i min relation med klienten, som er hele grundlaget for behandlingen. Selve hypnosen består af flere trin, som jeg fører klienten trygt igennem:

  • Koncentration og afslapning. Klienten fokuserer på vejrtrækningen og afslapning – både fysisk og mentalt.
  • Fokus på tryghed, gode følelser og ressourcer. Klienten visualiserer et dejligt og trygt sted.
  • Arbejde med smerten. Klienten kan fx visualisere smerten, ændre på fornemmelsen eller gå tilbage til tiden, før smerten opstod og derigennem arbejde og ændre smerten ved hypnosepsykologens hjælp.
  • Fokus på fremtidige aktiviteter. Tilbage på det trygge sted forestiller patienten sig at lave rare ting.
  • Posthypnotiske suggestioner. Klienten instrueres i at kunne fremkalde den behagelige fornemmelse i bestemte situationer.
  • Tilbage til normal opmærksomhed.

Efter hypnosen taler jeg med klienten om oplevelsen. Imellem sessionerne træner klienten med en cd / indtalt hypnose (selvhypnose) og udfylder en smertedagbog, som vi følger op på ved næste session. En session varer 45-60 minutter. Hvor mange sessioner, den enkelte klinent har brug for, er meget individuel, men forskningen viser, at smertepatienterne med kroniske ansigtssmerter havde brug for fire eller seks sessioner og kunne derefter selv anvende hypnose som smertelindring. 

Har du lyst til at vide mere om klinisk hypnose og smerter, vil det glæde mig at se dig den 28. april 2014 kl. 19.00-21.00, hvor jeg holder foredrag på Café Sneppen på Jagt og Skovbrugsmuseet, Folehaven, Hørsholm. Pris for foredrag og en sandwich, kaffe/te og isvand er 50 kr. for medlemmer af Hovedpineforeningen. Ikke medlemmer: 100 kr. Du kan læse mere om arrangementet på www.humanrelations.dk under nyheder.

Hvis du har lyst til at bruge klinisk hypnose som smertelindring og lære at lave selvhypnose, er du velkommen til at kontakte mig på la@humanrelations.dk - Som medlem af Migræne og smerteforeningen får du 10% på behandlinger, så husk at oplyse om medlemsskab.

Skrevet af: Lone Andersen Cand.pæd.psych.aut. hos Human Relations