Kampen om sygedagpenge – som David mod Goliat

Berit Cederholm Larsen var den 13. januar 2009 udsat for en arbejdsulykke, hvor hun faldt på sit arbejde. Ved ulykken slog Berit Cederholm Larsen sin højre skulder, og fik en hudafskrabning i ansigtet. Skulderen blev efterfølgende blå, og hun fik voldsomme smerter i armen, skulderen og hovedet. I tiden efter ulykken forsøgte Berit Cederholm Larsen at passe sin fuldtidsstilling som socialrådgiver og personaleadministrationsmerkonom, men måtte på grund af tiltagene smerter i hovedet og skulderen, sygemelde sig fra sit arbejde.

Berit Cederholm Larsen forsøgte i løbet af 2009 flere gange at genoptage sit arbejde, og blev tildelt en personlig assistent, som skulle hjælpe hende med de opgaver hun ikke kunne mag-te på grund af generne efter arbejdsulykken. Efter et forløb med fyring, jobskifte, sygdom og megen usikkerhed om sin arbejdssituation, blev Berit Cederholm Larsen sygemeldt på fuld tid den 9. juni 2010, og har været sygemeldt siden.
Ved en afgørelse af 6. september 2010 besluttede Berit Cederholm Larsens kommune, at stoppe udbetaling af sygedagpenge, da man ikke mente, at der var lægelige oplysninger som begrundede, at hun fortsat var sygemeldt.

Berit Cederholm Larsen valgte herefter at kontakte en advokat, for at få hjælp i forhold til kommunen. Advokaten kontaktede kommunen og bad dem revurdere afgørelsen om at stoppe udbetalingen af sygedagpenge, og påpegede i den forbindelse en række sagsbe-handlingsfejl, som kommunen havde begået i Berit Cederholm Larsens sag. Kommunen fastholdt imidlertid sin afgørelse om at stoppe udbetalingen af sygedagpenge, hvorfor Berit Cederholm Larsens advokat klagede over kommunens afgørelse til Beskæftigelsesankenævnet.

Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i Berit Cederholm Larsens sag den 13. januar 2011, og ophævede kommunens afgørelse om at stoppe udbetalingen af sygedagpenge.

Nu er der imidlertid gået 2 måneder siden Beskæftigelsesankenævnets afgørelse, og Berit Cederholm Larsens kommune har endnu ikke genoptaget udbetalingerne af sygedagpenge-ne, til trods for, at Berit Cederholm Larsens advokat har sendt flere rykkerskrivelser. Advoka-tens seneste brev til kommunen har dog ført til, at kommunen har meddelt, at man vil gå i gang med at arbejdsprøve Berit Cederholm Larsen, og at man formentlig også vil genoptage udbetalingen af sygedagpenge.

Sammen med sin advokat er Berit Cederholm Larsen parat til at kæmpe videre, og hun er glad for, at hun valgte at få en professionel rådgiver til at hjælpe sig i kampen mod kommu-nen, da hun ikke selv magtede at blive ved med at kæmpe den ulig kamp.

Efter udarbejdelse af denne artikel, blev Berit Cederholm Larsen indkaldt til et møde på kommunen. På mødet oplyste kommunen, at man ville genoptage udbetalingen af sygedag-penge, samt iværksætte en arbejdsprøvning af Berit Cederholm Larsen.

Berit Cederholm Larsen har opnået at få den ydelse og den behandling hun efter loven har krav på, og sagen har altså fundet en foreløbig afslutning.

Venlig hilsen
Berit Møller Lenschow, Advokat
tlf: 7538 1577, e-mail: beml@advodan.dk