Hvad er Psykomotorisk Fysioterapi?

Norsk Psykomotorisk Fysioterapi er en metode, som er udviklet i Norge i fyrrene af fysioterapeut Bulow-Hansen i samarbejde med psykiater Braatøy. Behandlingen er meget udbredt i Norge hvor der på klinikker arbejder ca. 450 fysioterapeuter alene ud fra denne metode. 

Metoden er udviklet gennem klinisk praksis og knytter an til kropsfænomenologisk tænkning og forståelse. Det vil sige at kroppen ses som kommunikerende og social, og som udtryksfelt for livshistorie og aktuelle livssituation. Der betyder at vore symptomer derved har et budskab til os.

Grundlaget for behandlingen tager udgangspunkt i en omfattende undersøgelse af hele kroppen. Focus er blandt andet på kropsholdning, bevægelses- og muskulære spændingsmønstre i forskellige stillinger (stående , siddende og liggende på briks). Hvordan patienten giver efter for tyngdekraften og lader sig bevæge af fysioterapeuten. Under undersøgelsen har fysioterapeuten endvidere opmærksomhed på vejrtrækning, autonome funktioner og reaktioner i undersøgelsessituationen. Patientens egen oplevelser, tanker og associationer står centralt. Konklusionen på undersøgelsen udvikles ved at sammenfatte fund med tanke på at se efter mønstre i patientens væremåde gennem hele undersøgelsen. Det kan eks. være mønstre som kontrol hvor patienten har svært ved at lade sig bevæge, eller opgiven hed hvor kroppen er fjern og muskulaturen slap. De enkelte fund indgår og bidrager til et samlet billede af patienten- ikke som enkeltstående og isolerede fund.

Ud fra de kropsdiagnostiserede behov skærpes opmærksomheden på krops struturenes indbyrdes samspil og spændingsbalance. Behandlingen er en blanding af bevæg-else og manuelle teknikker/ massage med henblik på at udvikle handlemuligheder og bevægelsesfærdigheder. Behandling varer
ca. 60 min pr gang som typisk i starten vil være
1 gang om ugen og senere i forløbet med 2-4 ugers interval.

 

Målsætning for behandling kan for eksempel indebære:

At arbejde med kropslig opmærksomhed og derved blive bedre til at forstå og mærke egen krop

At arbejde med fælles focus på og dialog om hvad patienten oplever i behandlingen

At arbejde med fælles focus på og dialog om patientens reaktionsmønstre

At arbejde med fælles focus på og dialog om hvad ændringer af mønstre og væremåder kan medføre

At arbejde med udforskning og udvikling af handlemuligheder og bevægelsesfærdigheder

At arbejde med udvikling af spontanitet og energi

At arbejde med støtte til udvikling af relation og dialog

 

Undervejs i forløbet evalueres løbende om patienten oplever bedring i forhold til målsætning eller om focus i behandlingen skal ændres.

Behandlingen er procesorienteret således at det der dukker op i den kropslige behandling af følelser, refleksioner og evt. traumer gerne skal integreres og forstås på ny. Uhensigtsmæssige kropslige og kognitive mønstre kan bearbejdes, hvorved patientens mulighed for at tilpasse sig til den nuværende livssituation bedres.

 

Kirsten Spanggaard

Videreuddannelse i psykiatrisk og 

psykosomatisk fysioterapi

Arbejder på Midtjysk fysioterapi 

Bryggergade 10, Herning.