Graviditet og migræne

Langt de fleste migrænepatienter er kvinder. De kvindelige hormoner spiller derfor en vigtig rolle i migræne. Under graviditet ophører eller bedres migrænen betydeligt hos 70% af de kvindelige patienter. Det er især kvinder, som har en menstruationsrelateret migræne, der oplever denne tydelige forbedring under graviditeten. En mindre gruppe af patienterne vil opleve ændring af hovedpinemønstret eller endda en forværring. Selvom migræne er invaliderende, er der intet, der tyder på, at almindelige migræneanfald under graviditeten er skadeligt for fostret. Meget svære migræneanfald med opkast kan dog potentielt være skadeligt for fostret. Ved disse tilfælde burde man konsultere med en læge.

Anfaldsbehandling under graviditet
Så vidt muligt non-farmakologisk med ro, sengeleje, ispakninger og lignende

 • Paracetamol kan anvendes, men forbruget bør så vidt muligt begrænses. Der er studier, der tyder på lidt øget risiko for misdannelser
 • Sumatriptan kan anvendes. Der er data for mere end 2.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. De øvrige triptaner bør ikke anvendes, da der ikke foreligger gode studier med dem.
 • NSAID præparater bør undgås.
 • Forsigtighed med metoclopramid i sidste trimester. Mod kvalme kan også anvendes antihistamin meclozin (Postafen)
 • Kodeinpræparater (inklusive Kodimagnyl) må ikke anvendes pga. teratogenicitet
 • Ergotamin er kontraindiceret på grund af den uteruskontraherende effekt

Profylaktisk behandling under graviditet
Profylaktisk behandling bør om muligt undgås

 • Nogle eksperter angiver, at propranolol, metoprolol, amitriptylin og magnesium kan bruges med forsigtighed, men der er ikke enighed om dette, da der mangler store studier.

Anfaldsbehandling under amning
Så vidt muligt non-farmakologisk med ro, sengeleje, ispakninger og lignende
Hvis ovennævnte er forsøgt og er utilstrækkeligt:

 • Paracetamol og visse NSAID kan benyttes
 • Sumatriptan kan anvendes. Amning frarådes i 24 timer efter indtag af øvrige triptaner. Mælken kan evt. udpumpes før indtagelse af øvrige triptaner til brug i det efterfølgende døgn.
 • Forsigtighed med metoclopramid
 • Undgå aspirin, benzodiazepiner og ergotamin

Forebyggende behandling under amning 
Undgå så vidt muligt medikamentel profylakse. Valproat og amitriptylin kan dog benyttes.

Skrevet af: Song Guo
Dansk Hovedpine Center