Glemmer du når migrænen raser?

Mange migrænepatienter bekymrer sig om at deres hukommelse og koncentration lider. Den dårlige nyhed er, at man kan vise, at hukommelse og koncentration kan være lettere påvirket under et anfald. Den gode nyhed er, at det ikke lader til at have en betydning i det lange løb.

Når migrænen raser med smerte, kvalme, lys- og lydfølsomhed er der mange, der oplever at de glemmer beskeder, ting de skulle gøre, telefonnumre, eller har svært ved at finde ordene. Under, men også i timerne efter, et anfald kan man have svært ved at koncentrere sig og ligesom føle at man ”går rundt i en boble”.  Det kan være meget frustrerende og føre til endnu mere lidelse end selve smerten og de andre fysiske symptomer. ”Er jeg ved at blive dement?” ”Bliver jeg hjerneskadet af dette her?”. Tvivlsspørgsmål og skrækscenarier melder sig på banen.

Migræne gør dig ikke dement
Heldigvis er der ingen grund til frygt for langtidsfølgerne. Migræne patienter bliver ikke demente af deres anfald. Det viser flere store studier, der har fulgt migræne patienter over længere tid. Disse studier er som regel udført på patienter mellem deres anfald, og derfor fanger de jo ikke de problemer vi kan opleve under anfald. Det er der andre der har forsøgt. Bl.a. har en gruppe (Meyer 2000) undersøgt kognitive evner (dvs. hukommelse, koncentration, indlæring, opmærksomhed mm.) hos patienter løbende over mange år, både under og mellem anfald. De viste meget klart, at under anfald klarede patienterne diverse hukommelses og kognitive tests dårligere end mellem anfald. De konkluderede at koncentrations- og hukommelses besværet var forbigående, og at søvn eller triptaner hurtigt kunne afhjælpe problemerne.

Sådan påvirker migræne hukommelsen
Hvad er så grunden til at migræne patienter oplever disse problemer? Der er mange teorier. Nogle er specifikke for migræne patienter, andre mere generelle og endelig kan en del medicin have en effekt på hukommelse og koncentration.
For migræne med aura har det været foreslået, at den karsammentrækning der finder sted kunne have en indflydelse. Det er dog usikkert, idet symptomerne kan vare ved længere end auraen, og siden patienter uden aura også oplever samme problemer. En anden mulig forklaring er at der sker en forskydning i hjernens serotonin balance, idet triptaner (som netop rammer serotonin) kan afhjælpe problemerne. 
For et års tid siden var der en del skriverier om ”hvide forandringer” i hjernen hos migræne patienter. Nogle forskere viste, at kvinder med migræne havde flere af disse ”hvide forandringer” end kvinder uden migræne (Palm-Meinders 2012). Det vigtigste budskab fra dette arbejde var dog, at de viste der ikke var sammenhæng mellem antallet af disse ”hvide forandringer” og tab af kognitive evner eller risiko for udvikling af blodprop i hjernen. Også hos andre kroniske smertepatienter oplever man at hukommelse og koncentration påvirkes. 
Man tænker det som en kamp om begrænsede ressourcer. Hvis hjernen skal bruge meget kapacitet på at tackle smerten, er der mindre kapacitet til hukommelse og koncentration. Faktisk ligger disse centre placeret tæt op ad hinanden i hjernen. Man får svært ved at lagre ny information fordi fokus er et andet sted, nemlig på smerten. En anden forværrende faktor kan være medfølgende træthed, stress eller depression, som også vides at påvirke de kognitive evner. 
En del forebyggende medicin kan som sjælden bivirkning påvirke hukommelse og/eller koncentrationen. Det drejer sig især om beta-blokkere (propranolol), nogle anti-epilepsi midler (som topimax og gabapentin) og de gammeldags anti-depressive (amitriptylin) stoffer. Det er ikke kendt at almindelig anfaldsmedicin skulle påvirke de kognitive evner i nævneværdig grad. 

Glem ikke at huske…
Hvis du kender til følelsen af at ”gå rundt i en boble” under anfald og ellers har det fint imellem anfald, skal du altså ikke bekymre dig for langsigtede konsekvenser. Til gengæld, hvis du pludselig oplever ændringer af dine symptomer, f.eks. at du bliver forvirret under din aura skal du opsøge din læge. Ikke alt vi fejler skal eller kan tilskrives migrænen.

Og hvis du ikke lige kan huske alt hvad du har læst i denne artikel, så husk blot at migræne patienter generelt ikke er i større risiko for at blive demente end andre.

Skrevet af læge, phd og migrænepatient Laila Bendix