Fællesskab der rykker!

Krav og Forventninger
I de sidste mange år handler lovene om Krav og Forventninger til borgeren. I 'gamle dage' hed det 'Ret og Pligt' - her var borgerens rettigheder lige så vigtige som pligterne. Når vi er blevet overøst med beslutningstagernes ord: 'Krav og Forventning' hver eneste dag, lister de sig ubemærket ind i vores hjernebark og bliver ganske usynligt til en helt almindelig tankemåde og omgangsform blandt os helt almindelige mennesker. Vi synes umiddelbart det er helt i orden at stille krav og have forventninger til hinanden fordi det er så almindeligt brugt over alt.

Præstationer!
Når der stilles krav og forventninger til én (også til sig selv) rammes 'præstationsområdet' i livet! Det sker let at man rammes af Præstationsangst og bliver SÅ nervøs for ikke at være i stand til at leve op til krav og forventninger. Krop og hjerne går helt i baglås! Ordene 'Krav og Forventninger' er ord som giver god næring til vores egen indre kritiker og følelsen af at være forkert og utilstrækkelig! Vi smitter af på hinanden med de ord vi bruger og vores opmærksomhed ledes helt automatisk hen på fejl og mangler i stedet for interesse, inspiration og opmuntring.

Træning blandt ligesindede
Det kræver tid, træning og tålmodighed at nedtone det kritiske sprog, så ordene Krav og Forventning kan erstattes med formuleringer, som giver energi og overskud.Når man ønsker at forandre noget er det vigtigt at have opmærksomhed på hvilke ord man selv vælger at bruge - dermed træner man sin tankegang. Det er lige som fitness for hjernen! I den daglige omgang med hinanden kan ordene 'Forventning' og 'Krav' erstattes med 'Ønske' og 'Håb'. "Jeg forventer at vi kommer op at skændes om juleaften" kan for eksempel ændres til: "Jeg håber vi får en god snak om vores juleplaner".

Lige værdighed
De ord vi bruger bliver opfattet som et udtryk for den holdning vi har til hinanden -  vores måde at udtrykke vores værdier og forhold til hinanden. Når man udtrykker Kritik, Forventning og Krav i forhold til et andet menneske, sætter man sig selv højere op - giver sig selv mere magt - end den anden. Man udtrykker en bedrevidenhed, som kan virke undertrykkende - selv om det ikke er meningen! Vi siger mange ord bevidstløst fordi vi er blevet hjernevasket med kritisk og nedgørende sprog, selv om det absolut ikke er vores mening at såre hinanden. Jeg øver mig i at bruge ord som anerkender og jeg er absolut IKKE verdensmester! Jeg vil gerne invitere dig med ind i 'kampen' for at øve og opnå lige værdighed. - Ordene er et godt og meget smitsomt sted at starte. - Lad os arbejde sammen og træne et Lige-Værdigt Sprogbrug!

Se programmet for "Café Sygemeldt" København i oktober 2011 på www.cafesygemeldt.dk