Et ressume af artiklen “En non-selektiv (amitriptyline) serotonin reuptake inhibitor er effektiv I profylaktisk behandling af kronisk spændingshovedpine”

På trods af at det tricykliske antidepressive
lægemiddel ”Amitrityline” meget ofte anvendes som profylaktisk behandling af spændingshovedpine, er det kun få studier der har undersøgt effekten af denne behandling og resultaterne er modstridende.

Ydermere har den nyere SSRI antidepressiva, som ofte anvendes ved behandling af depression og potentielt i smertebehandling, aldrig været undersøgt i et placebo-kontrolleret studie af spændingshovedpine. Formålet var at vurdere effekten af amitryptyline og SSRI (citalopram) i kronisk spændingshovedpine.
Metode: 40 ikke deprimerede patienter med kronisk spændingshovedpine var inkluderet i et 32 ugers dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret, trevejs ”crossover” studie.

Resultat: 34 patienter fuldførte studiet.
Amitryptyline reducerede arealet under kurven med 30 % sammenlignet med placebo.
Til sammenligning var der ingen signifikant effekt med Citalopram. Analyser viste at amitryptyline reducerede varigheden af hovedpine signifikant (P = 0.01), hyppigheden af hovedpine (P = 0.01), og indtag af analgetika (P = 0.02) men ikke hovedpinens intensitet (P = 0.12).
Konklusion: Selv om amitriptylin ikke fjernede hovedpinen, reducerede det hovedpinen I klinisk relevant grad hos ellers behandlingsresistente patienter. Amitriptylin kan anvendes profylaktisk I behandling af kronisk spændingshovedpine.