BOTOX behandling af migræne...

Stoffet Botox indeholder nervegiften botolinumtoksin, som dannes af en bakterie. Botolinumtoksin forårsager muskellammelser, som det f.eks. kan ses ved sygdommen pølseforgiftning.

Man har i mange år benyttet botolinumtoksin til at behandle øget aktivitet i muskler (muskelspasmer) bl.a. hos patienter, der lider af såkaldt torticollis eller har haft en blodprop i hjernen. Stoffet har desuden, specielt i USA, i mange år været brugt mod rynker. Virkningsvarigheden er mellem 2 uger og 3 måneder. Der skal mindst gå 12 uger mellem behandlingerne.

Der er blevet foretaget mange videnskabelige undersøgelser af effekten af botolinumtoksin ved migræne. De fleste af disse studier har ikke kunnet påvise nogen effekt, mens 2 amerikanske studier har påvist en begrænset effekt hos nogle patienter med kronisk migræne. Ved kronisk migræne har man hovedpine mere end 14 dage per måned, hvoraf mindst 8 dage er migræne. Hyppigheden af migræne blev således reduceret med 42% under behandling med Botox mens den blev reduceret med 32% under behandling med placebo (saltvand).

I Dansk Hovedpine Center anvender vi behandlingen i overensstemmelse med internationalt accepterede kriterier hos patienter, hvor gængse former for behandling ikke har haft tilstrækkelig effekt. Generelt skal man have prøvet mindst 3 forskellige former for medicinsk forebyggende behandling med tilstrækkelig dosis og over tilstrækkelig tid uden effekt for, at vi overvejer behandling med Botox. Desuden må man ikke have et overforbrug af smertestillende medicin eller migrænemedicin. Botox må kun gives under supervision af neurologer, der er eksperter inden for behandling af kronisk migræne.

Vi finder stadig, at det videnskabelige grundlag for at anbefale denne behandling generelt er spinkelt. Vi ser frem til at nye studier kan be- eller afkræfte de amerikanske resultater, og at man kan lære bedre at udvælge de patienter, der måske kan have glæde af denne behandlingstype.

Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med.
Dansk Hovedpinecenter
Neurologisk afdeling
Glostrup Hospital
Ndr. Ringvej
2600 Glostrup