Behandling af migræne med rynkemiddel

Behandling af migræne med rynkemiddel på Smerte- og Hovedpineklinikken i Aarhus

Af Maren Eriksen & Diana Schultz. Sygeplejersker, Smerte- og Hovedpineklinikken i Aarhus

Rynkemiddlet er en nervegift der dannes af en bakterie og bl.a. har den evne at kunne få en muskel til at slappe af. Videnskabelige undersøgelser har vist at behandling med et rynkemiddel hos nogle kan have effekt på kronisk migræne. Virkningsmekanismen er dog endnu ikke helt afklaret, men det skønnes at stoffet blokerer for smertesignaler og dermed indirekte udviklingen af migræne. 

I Smerte- og Hovedpineklinikken i Aarhus behandler vi i visse tilfælde kronisk migræne med botulinumtoxin A. Umiddelbart er der ikke påvist effekt af behandling med stoffet ved f.eks. spændingshovedpine eller episodisk migræne. Ved en kronisk migræne skal man have hovedpine mere end 15 dage per måned i mindst 3 måneder. Mindst 8 af de 15 dage skal være med migræne. Desuden må hovedpinen ikke være forårsaget af medicinoverforbrug af f.eks. Panodil, Treo, Ibumetin, migræne-medicin mm.

For at kunne komme i betragtning til behandling af sin kroniske migræne med botulinumtoxin A kræves det, at der er forsøgt mindst 3 forebyggende medikamenter, som kun har haft ringe eller ingen effekt eller som har forårsaget bivirkninger, der gør behandlingen uholdbar. Desuden må man ikke være gravid eller amme. Hvis man af den pågældende læge i Smerte- og Hovedpineklinikken bliver vurderet egnet til behandling med Botulinumtoxin A er det vigtigt man ved, det ikke nødvendigvis er en mirakelbehandling. Mange har god effekt af behandlingen men det er ikke alle. Hvis man har effekt, skal man desuden være opmærksom på at man trods behandling med stoffet stadig kan få migræne. Desuden får en del patienter forebyggende medicin mod migræne samtidig med de behandles med Botulinumtoxin A. Der er dog en del patienter der føler de har god effekt af behandlingen og har fået et bedre liv med mange færre hovedpine- og migrænedage efter behandling med Botulinumtoxin A mod deres kroniske migræne. 

Selve behandlingen består af 31 små stik fordelt i muskulaturen i bag-hovedet, nakken, over skuldrene, i tindingerne, i panden og over brynene. Efter behandlingen kan der være lidt hævelse omkring indstiksstederne, men disse forsvinder som regel efter få timer. Enkelte oplever let feber eller influenzalignende symptomer, at der kan være muskelsvaghed i et område, muskelsmerter eller et hængende øjenlåg. Dette plejer at for-tage sig. I meget sjældne tilfælde kan der være bivirkninger, der gør man skal søge læge.

Efter behandling med Botulinumtoxin A kan der godt gå 1-2 uger før man mærker effekt. Effekten kan vare fra få uger til 3 måneder. Er der effekt gentager man behandlingen ca. hver 3 måned. Hos nogle kan der dog gå længere tid imellem der er behov for behandling. 

Vi har i perioder haft lang ventetid på ny-henviste patienter til Smerte- og Hovedpineklinikken i Aarhus. I skrivende stund er ventetiden under 4 uger til en førstegangskonsultation.