Årets Lundbeck Foundation’s Nordic Award for Outstanding Research 2010

For sit arbejde med migræner og hovedpiner modtog professor dr.med. Jes Olesen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet årets Lundbeck Foundation’s Nordic Award for Outstanding Research 2010 på 2 mio. kr.

Derfor afholdes 3. september et æressymposium på Biotech Research and Innovation Centre på Københavns Universitet, hvor emnet er kliniske forsøg på mennesker og dyremodeller i hovedpineforskningen.

Professor Jes Olesen, har forsket i hovedpiner og migræne i 30 år. Han har grundlagt Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital, der i dag behandler særligt svære tilfælde af migræne og andre hovedpinesygdomme, og hans forskning har afsløret hidtil ukendte mekanismer i et migræneanfald.

Sammen med kollegerne har han ført an i udviklingen af et sæt internationale definitioner og klassifikationer af 100 forskellige hovedpinesygdomme. Han har i 20 år søgt at finde nye behandlinger af migræne, og hans gruppe har bl.a. fundet et signalstof i hjernen, der udløser migræne, og indenfor de næste 2-3 år kommer en hæmmer af dette signalstof på markedet som migrænemedicin.

”Skal vi gøre medicinalfirmaerne mere interesserede i at investere i bedre medicin til migrænepatienter, så er det nødvendigt med en god dyremodel,” forklarer professor Jes Olesen. ”Det er nemlig meget billigere at prøve ny medicin af i en dyremodel, og hvis det virker der, så er chancen for succes hos patienterne så meget større.

Det er svært at starte i patienter, og samtidig meget dyrt med en stor risiko for fiasko, hvis stoffet er nyt og ukendt. Vi har i dag en række dyremodeller, men ingen er rigtigt tilfredsstillende til forsøg med potentielle migrænemidler.

Formålet med symposiet er at udveksle erfaringer, og måske nå frem til konsensus om, hvordan vi udvikler en eller flere gode modeller.”

Malene Steen Nielsen Flagga
Information Officer and science journalist