Ny dansk forskning undersøger forbindelsen mellem migræne og demens

Personer, som tager migrænemedicin men ikke i øvrigt er i kontakt med hospitalssektoren på grund af migrænen, har ikke en højere risiko for at blive diagnosticeret med demens. Det viser en ny videnskabelig undersøgelse baseret på danske registerdata.

Migræne og demens er begge udbredte folkesygdomme. Tidligere forskning har vist, at migræne kan være forbundet med en højere risiko for demens. Flere af de tidligere undersøgelser er baseret personer, som enten selv har rapporteret at have migræne eller er blevet diagnosticeret i hospitalssektoren.

”I Danmark er der imidlertid få, der registreres med en migrænediagnose i forbindelse med en ambulant hospitalskontakt eller en indlæggelse – langt flere mennesker med migræne kan identificeres ved at bruge data fra registre om indløsning af recepter på migrænemedicin, fx Triptaner”, forklarer Sabrina Islamoska, der er artiklens førsteforfatter.

Resultaterne af denne undersøgelse viser, at personer, som alene har indløst receptpligtig migrænemedicin, ikke har en højere risiko for demens, og der er heller ikke en stigende risiko jo flere recepter, man har indløst. I tråd med tidligere undersøgelser viser resultaterne dog en forøget risiko for demens blandt personer diagnosticeret med migræne med aura i forbindelse med en hospitalskontakt – uanset om de tager eller ikke tager migrænemedicin.

Studiets seniorforfatter, Kirsten Nabe-Nielsen, siger: ”Det er positivt at mennesker, som er i behandling for migræne, men ikke i øvrigt er i kontakt med hospitalssektoren på grund af migrænen, tilsyneladende ikke har en højere risiko for demens.”

I den nye undersøgelse, som er publiceret i oktober i år i tidsskriftet Public Health, indgår 281.414 personer, som hverken har en migrænediagnose eller har indløst migrænemedicin, 8.800 personer som har en migrænediagnose, 45.342 som har indløst en recept på migrænemedicin og 5.294 personer, som både er registreret med en diagnose og som har indløst en recept på migrænemedicin – i alt 340.850 personer fra befolkningen i Danmark. I analyserne bliver der taget hensyn til en lang række faktorer, fx køn, alder og uddannelsesniveau samt andre sygdomme, herunder også hovedtraumer.

”At undersøgelsen finder en højere risiko blandt mennesker registreret med migræne med aura kan både skyldes migrænen i sig selv, men måske også delvist, at de kan være i hyppigere kontakt med sundhedsvæsenet, og derfor er det mere sandsynligt, at de bliver identificeret og udredt for demens” forklarer Kirsten Nabe-Nielsen, og forsætter: ”Det er vigtigt at huske, at den enkelte kan gøre meget for selv at forebygge demens: En sund livsstil i form af røgfrihed, fysisk aktivitet og sund vægt vil ikke alene gavne hjertet, men også hjernen”.

Artiklen findes frit tilgængelig i sin fulde længde her: S Islamoska, JM Hansen, ÅM Hansen, AH Garde, G Waldemar, K Nabe-Nielsen: The association between migraine and dementia – a national register-based matched cohort study, Public Health 2022, 213:54-60.  Læs mere om hovedpine på Nationalt Videnscenter for Hovedpines hjemmeside og om forebyggelse af demens på Nationalt Videncenter for Demens’ hjemmeside.