Stoffer fundet i cremer og shampoo kan påvirke migræne­smerter

En ny undersøgelse viser sammenhæng mellem migræne og miljøfor­urenende stoffer som parabener og pesticider.

Migræne er en meget udbredt lidelse i Danmark, men det er stadig et mysterium, hvad der fremkalder sygdommen. Men en ny undersøgelse viser en sammenhæng mellem miljøforurenende stoffer og den ofte kraf-tige og pulserende hovedpine, migræne.

Det er forskere fra Dansk Hovedpinecenter og afdeling for vækst og reproduktion ved Rigshospitalet samt Roskilde Universitet, der i samarbejde med franske kolleger, står bag undersøgelsen.

- Undersøgelsen har vist, at mange af de klassiske hormonforstyrrende stoffer binder sig til smertereceptorer, som kan udløse migræneanfald. Migræne er stigende i samfundet, så det er interessant, at nogle af de miljøkemikalier, der er kommet flere og flere af de sidste par årtier, faktisk kan binde de her receptorer.

Det siger David Møbjerg Kristensen, der er professor ved Roskilde Universitet og seniorforsker ved Rigshospitalet samt en af de drivende kræfter i studiet.

Der er tale om stoffer som bisphenol A, benzofenoner, parabener, ftalater og en række pesticider som lindan og pentachlorophenol.

Parabener dækker eksempelvis over en bred vifte er forskellige stoffer, som blandt andet bruges i kosmetik, cremer og shampoo.

Undersøgelsen er i første omgang lavet på mus, og den skal nu yderligere testes for endeligt at kunne kobles til mennesker.

- Det er en tredjedel af de stoffer, vi har screenet, som har aktiveret de her smerte-receptorer. Vi har mange stoffer i kroppen, og nu skal vi se, om stofferne kan virke sammen og give yderligere aktivering af de her receptorer, siger David Møbjerg Kristensen.

Hver tiende dansker lider af migræne, og det kan være en invaliderende lidelse, som ud over selve hovedpinen også kan give kvalme, opkastninger, lys- og lydoverfølsomhed.