Patientforeninger presser på for bedre migrænebehandling

Danmarks Patientforening for Hovedpineramte, Migræne- og Hovedpineforeningen og Migræne danmark havde fredag d. 25. august møde med Forpersonen for Sundhedsudvalget for Regionerne Karin Friis Bach.

 

Mange udfordringer med migrænebehandling

Vi har i Danmark et kompetent miljø for behandling af hovedpinesygdomme. Vi har ny, banebrydende medicin til rådighed, som vi ved kan hjælpe mange. Alligevel sender vi svært migræneramte på en årelang ørkenvandring gennem et overbelastet sundhedssystem med utidssvarende, ineffektive behandlinger. Alt imens de venter på dét, som vi ved, kan hjælpe et flertal af dem tilbage til livet, familien, jobbet og ud af behandlingssystemet. En central brik i spillet om at få hovedpinepatienter behandlet effektivt og samfundsøkonomisk forsvarligt sidder i regionerne. Det handler selvfølgelig rigtig meget om, at vi patienter får adgang til bl.a. CGRP-medicin langt lettere, mere prisbilligt og mere effektivt end tilfældet er i dag.

Der er sket fremskridt – men der er lang vej hjem

Der er jo sket visse fremskridt i og med, at mange hospitalsafdelinger og smerteklinikker nu kan udskrive CGRP, men der er stadig al for lang ventetid og flaskehalse. Nogle ting er også bare lidt svære at forstå. F.eks. kan almindeligt praktiserende læger udskrive Vydura, men de kan ikke, som neurologerne ansøge om engangstilskud, som i øvrigt gives tilfældigt og sjældent. Og ja, hvorfor kan de udskrive Vydura og ikke anden CGRP-medicin? - Så komplekst er det vist heller ikke med den der injektion! Vi kom godt omkring de forskellige problematikker på mødet med Karin Friis Bach.

Der arbejdes på sagen, og der er reelt håb for snarlige forbedringer

Vi havde et meget konstruktivt møde, hvor vi faktisk blev betrygget i, at der arbejdes seriøst med problematikkerne omkring adgang til medicin, personalemangel og ventetider. Der var stor lydhørhed, og vi fik talt om flere forskellige løsningsmodeller, herunder at privatpraktiserende neurologer skal kunne udskrive CGRP, og at almen praksis også skal kunne gøre meget mere for hovedpinepatienter. I forhold til neurologerne blev vi fortalt, at det nok skal falde på plads indenfor en absolut overskuelig tidsperiode (vi fik dog ikke en dato for det). 

Vi tør godt som jeres patientforeninger tro på, at der kommer forbedringer – også indenfor en overskuelig tidshorisont! Og vi lover jer, at vi bliver ved med at følge op på sagen!