Akupunktur har dokumenteret virkning både ved migræne og spændingshovedpine

Af Ruth Kirkeby, speciallæge i neurologi

Akupunktur som supplement til anfaldsbehandling ved migræne har i videnskabelige undersøgelser vist sig at formindske antallet af hovedpinedage lige så effektivt som anden forebyggende medicinsk behandling. I modsætning til tabletbehandling ses stort set aldrig bivirkninger ved akupunktur.

Flere af os neurologer i speciallægepraksis anvender i hverdagen akupunktur som forebyggende behandling mod migræne og spændingshovedpine. I min praksis indleder jeg behandlingen, når jeg ud fra patientens hovedpinedagbog er sikker på diagnosen. Jeg tilbyder typisk fire behandlinger med to til fire ugers mellemrum.

Hvis der er brug for en længere observationsperiode, fx ved en ikke helt afklaret diagnose eller sjældne anfald, kan jeg også tilbyde lindrende akupunktur.

Erfaringsmæssigt har akupunktur rigtig god virkning på muskelømhed og smerter i fx ansigts-, nakke- og skuldermuskler. Det er disse smerter, der kan forværre både spændingshovedpine og migræne. Ved min første samtale med patienterne viser det sig ofte, at de har en eller flere skader mod nakke og/eller hoved mange år tidligere, som de derfor ikke skænker en tanke, men som er vigtige for at stille den korrekte diagnose. De tidligere skader kan nemlig medføre hovedpine, som har karakter af migræne, men som med de forudgående traumer er at sværere at behandle. Her kan akupunktur være en god hjælp.

Af patienternes hovedpineskemaer ser man efter få behandlinger, om der er en positiv virkning, idet anfaldenes styrke og hyppighed formindskes.

I stedet for uønskede og generende bivirkninger, som det ses ved tabletbehandling, oplever patienterne, som får akupunktur, ofte et generelt bedre velbefindende med aftagende muskelømhed og muskelsmerter. Hertil kommer gunstige virkninger på humør og søvn.

For patienterne skaber det stigende antal dage uden hovedpine en motivation og opmuntring til at reflektere og ændre livsstil. De bliver mere opmærksomme på muligheder og behov for at forandre adfærd hvad angår fx kost og motion. De får desuden mere energi og fokus på, hvad der kan fremprovokere deres hovedpine og hvad de selv kan gøre for at undgå dette.
Den negative spiral, som mange patienter oplever ved svær og tiltagende hovedpine, bliver brudt og vendt til en positiv spiral: patienterne griber i højere grad muligheden for egenomsorg med større fokus på en positiv dialog om deres sygdom. Det forbedrer i sig selv mulighederne både i forbindelse med anfaldsbehandling og forebyggende behandling, hvilket sammen med hovedpinedagbogen kræver stor tålmodighed og omhu for både patienter og behandlere. Patienterne føler således, at de får bedre kontrol over deres egen behandling og dermed livssituation.

Læger over hele verden har mangeårige positive erfaringer med akupunkturbehandling af migræne og spændingshovedpine. Der kommer stadig flere videnskabeligt underbyggede beviser herfor. Det fremgår også herhjemme i den nyeste hovedpineklassifikation fra Dansk Hovedpine Selskab fra 2020.

Redaktøren

Dejligt at akupunktur nu endelig er kommet med i det nye referenceprogram for behandling af hovedpinesygdomme.

Akupunktur har dokumenteret effekt. Der blev dog kun fundet en smule bedre effekt af aktiv behandling i forhold til sham behandling.

Rigtig mange neurologer og praktiserende læger bruger akupunktur i deres behandling. 

Til hvilke lidelser kan akupunktur anvendes?

Akupunktur kan indgå som supplerende behandling ved en række kliniske smertetilstande. Her er der primært tale om symptomlindrende behandling af spændingshovedpine, migræne og langvarige muskuloskeletalt betingede smerter. Herudover anvendes akupunktur også som symptomlindring ved kvalme og cancerrelaterede gener.