Kan cannabis lindre hovedpine?

Skrevet af: Læge Song Guo, DHC Glostrup

I efteråret 2016 indgik Regeringen en aftale om at indføre en 4-årig forsøgsperiode med medicinsk cannabis. Ordningen starter d. 1. januar 2018. Formålet med forsøgsordningen er at etablere en ramme for lovlig brug af medicinsk cannabis i sundhedsvæsen­et, hvor lægerne skal stå for ordinering af cannabis i tilfælde, hvor konventionel behandling med godkendte læge­midler ikke har hjulpet. Medicinsk cannabis kan altså udskriv­es som led i behandlingen for kroniske smerter (kronisk hovedpine), multipel sklerose, rygmarvsskade, og kvalme og opkastning efter kemoterapi.

Beslutningen for denne forsøgsordning er således taget af politikere og ikke af læger, men kan cannabis overhovedet lindre kronisk hoved­pine og hvad mener de fleste læger om behandling med cannabis?

I en ny videnskabelig oversigtsartikel, hvor der indgår 27 kliniske undersøg­elser om cannabis og smerter, konkluderes det, at der er et meget sparsomt bevis for, at cannabis kan gavne patient­er med neuropatiske (nervebetændelse) smerter og smerter ved multipel sklerose. Der er dog endnu ikke tilstrækkelig evidens for, at cannabis virker ved andre typer kroniske smerter som fx. kronisk spændingshovedpine, migræne eller klynge­hovedpine når der sammenlignes med en placebo. Oversigtsartiklen viste derimod en tendens til, at brug af cannabis øgede risiko for bilulykker, psykotiske symptomer og kort­varig nedsættelse af de kognitive funktioner. Der er enkelte tilfælde hvor hoved­pinepatienter har haft rigtig god effekt af cannabis, men enkelte tilfælde er på ingen måde bevis for at der er en reel effekt, da det kan skyldes andre faktorer. Så selvom man ikke med 100% sikkerhed kan sige at cannabis ingen effekt har på hovedpine, så er det, baseret på nuværende data, meget tvivlsomt.

Der er således en meget høj forventning i befolkningen om cannabis’ smertestillende effekt, som er i klar modstrid med de faktuelle data, der eksisterer. Der er heller ikke meget viden om langtidseffekter og risici. Nogle mindre studier har fx. vist at op til 20% kan udvikle afhængighed efter længerevarende brug af cannabisolie. Der findes over 60 slags cannabinoider, men ifm. medicinsk behandling snakker man om canna­binoiderne CBD og THC. THC har flere bivirkninger og har større sandsynlighed for afhængighed, så CBD er altid at foretrække. Bedre studier der også opvejer bivirkningerne ved cannabis-brug er derfor stærkt efterspurgt på nuværende tidspunkt.

I betragtning af dette, er det rimelig klart, hvad de fleste læger mener om forsøgsordningen med cannabis. Læg­er arbejder i den rækkefølge, at der først skal være klar videnskabeligt grundlag, hvorefter man så omsætter det og implementerer det. Praktiserende læger fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) fra­råder derfor praktiserende læger at udskrive recept på medicinsk cannabis og udtrykker bekymring over beslutningen om at legalisere medicinsk cannabis pga. som sagt manglende evidens. Vi læger står altså med ansvaret for at udskrive en medicinsk behandling, som vi ikke kend­er tilstrækkelig risici og virkning af.

Når det er sagt, så er læger selvfølgelig klar over, at der findes patient­er, som har ryggen mod muren mht. deres smertetilstand og er villig til at prøve hvad som helst, der potentielt kan hjælpe dem. I disse tilfælde kræver det en specialist til at afgøre om cannabis er indiceret til at være sidste forsøgsudvej. På nuværende tidspunkt er konklusionen derfor, at cannabis generelt ikke anbefales til kronisk hovedpine, men kan overvej­es i meget svære tilfælde, idet evidens og viden om bivirkninger samt risici til stadighed mangler.