Vidste du at botulinumtoxin type A (Botox®) kan bruges til behandling af kronisk migræne?

af Maren Eriksen, Hovedpinesygeplejerske

Botulinumtoxin A er et toksin, der er mest kendt under navnet Botox. Botox er egentligt et produktnavn fra et medicinalfirma, men navnet er efterhånden så brugt, at det næsten er blevet et synonym for botulinumtoxin type A og er det navn som flest kender.

Botox lammer musklerne og er derfor farligt i forkerte doseringer, men i korrekt anvendt dosering er stoffet effektivt til behandling. Gennem årene har man fundet ud af at Botox med succes og få bivirkninger kan bruges i mange medicinske behandlinger som f.eks. problemer med skelen, nedsættelse af svedproduktionen ved svær svedtendens under armene og i hænder, blærespasmer samt muskelspasmer i benene ved mennesker med spastiske lammelser. Mest kendt er Botox dog nok for sin rynkereducerende effekt, men ikke mange ved at Botox også bruges i behandling af kronisk migræne* og er blevet anvendt til dette formål siden 2010. Som behandler møder jeg ofte mange misforståelser og spørgsmål til behandlingen, som jeg i det efterfølgende vil forsøge at besvare her. 

Hvordan virker Botox?

Botox forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskel. Hermed bliver nerveimpulserne til musklerne blokeret og musklerne forhindres i at trække sig sammen. Derfor kan man f.eks. udglatte en rynke og få muskler til at slappe af. Men noget tyder på at Botox også virker ved at blokere smertesignaler og at det derved også kan hæmme smerten ved migræne. Den helt nøjagtige mekanisme er dog endnu ukendt.

Er Botox farligt?

Nej ikke til behandling af kronisk migræne, men det kræver en forklaring. Som nævnt er Botox et toksin som egentlig hedder botulinumtoxin. Botulinumtoxin kan give botulisme, der også er kendt som pølseforgiftning. Botulisme er en livstruende form for madforgiftning, der kan lamme alle muskler i hele kroppen, men ved behandling af kronisk migræne injicerer man Botox i en lav koncentration lokalt i et bestemt område og det vil derfor kun virke i et område hvor det injiceres. Behandling af kronisk migræne vurderes derfor som en veltolereret og sikker behandling vurderet ud fra de mange års erfaring og data man har fra behandling med Botox i både medicinsk- og kosmetisk regi indtil videre.

Hvor behandler man?

Når man behandler kronisk migræne med Botox, behandler man efter hvad man kalder en PREEMPT-protokol. Navnet er en forkortelse for studier man har lavet med Botox og behandling af kronisk migræne og står for ”Phase REsearch Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy”. I studiet har man behandlet patienter med kronisk migræne efter en ”grundopskriftopskrift” med 31 stik som man ligger i specifikke punkter ud på hver skulder, i nakken, på baghovedet, i tindingeregionen samt i panderegionen. "Opskriften" er den fremgangsmåde, der har vist sig at have bedst effekt og den der er evidens for der virker.

Det er med Botox som med opskriften på kager - hvis man ændrer opskriften kan resultatet blive anderledes. Derfor anbefales det at man behandler efter PREEMPT-protokollen. Men da effekten af Botox, som alt anden medicin, varierer for person til person og der kan være specifikke fokusområder man ønsker at behandle, er der nogle gange behov for at behandle ved at tilføje yderligere punkter for at få den ønskede effekt.

For mange lyder det voldsomt når man fortæller man skal behandle med 31 stik, men de fleste synes i praksis ikke det er noget særligt og er overrasket over, hvor hurtigt behandlingen er overstået. Smerten kan bedst beskrives som et lille sviende prik.

Nålen man bruger er meget lille og tynd og mængden, der skal injiceres er meget lille. Behandlingen tager ca. 15 min.

Hvor ofte skal man behandles og hvor hurtigt mærker man effekt?

Man skal behandles ca. hver 3. måned. Nogle mærker effekt allerede få dage efter første behandling mens andre skal have både to og tre behandlinger før de føler der er en optimal effekt. Hvis man efter

den 2. behandling slet ikke har haft nogen effekt, bør man stoppe behandlingen. Hvis der derimod har været nogen effekt, vil man oftest fortsætte, da erfaring viser at der hos nogle tager lidt længere tid at få en tilfredsstillende effekt.

Man skal være opmærksom på at der kan gå 3-7 dage får man kan begynde at mærke effekt efter en behandling. Det er den tid det tager for Botox at virke.

Hvis man opnår gode resultater med behandlingen og man ikke længere har migræne til hvad der svarer til kronisk migræne, kan man efter en periode forsøge at strække tidspunktet mellem behandlingerne, for at se om migrænen bliver hyppigere igen eller om det kroniske migrænemønster er blevet brudt og eventuelt kan klares med anden behandling.

Hvor bliver den Botox man injicerer af?

Botox er kort forklaret biologisk nedbrydeligt, og vil derfor ikke hobe sig op i din krop og kunne måles i en blodprøve. Det udskilles via nyrerne og man ”tisser det ud”. Derfor vil effekten aftage efter ca. 3 måneder.

Er Botox effektivt?

Ja - Botox kan være effektivt ved behandling af kronisk migræne. Over 50 procent oplever bedring, men som med andre behandlinger er der nogen, der responderer bedre end andre. Det er varierende hvor stor reduktion i dage med migræne den enkelte oplever, men der er patienter der går fra mere end 15 anfald om måneden til 1-2 anfald. Der kan også være patienter, der ikke får så mange færre migrænedage, men som beskriver at deres hovedpine er blevet mildere, at deres anfald ikke vare så længe samt at de generelt føler de har fået en øget livskvalitet og fungerer bedre i hverdagen. Det er forskelligt hvad der for den enkelte patient er en succes og kan også være noget af det man som behandler skal have med i sine overvejelser når man vurderer effekten, da ikke alt kan gøres op i dage. Som hovedregel vil man dog som behandler gerne have, der er en reduktion på 30 procent eller mere. Det anbefales altid at føre en hovedpinekalender under behandling med Botox, da det er det redskab som både behandler og patienten selv har til hjælp til vurdering af effekten.

Hvad skal der til for at blive tilbudt behandling med Botox?

Man skal være diagnosticeret med kronisk migræne. Derudover skal 2-3 forebyggende behandlinger have været forsøgt uden effekt eller med bivirkninger. Der kan være tilfælde, hvor patienter af forskellige årsager ikke kan tåle medicin i form af tabletter. I de tilfælde er det svært at tilbyde anden behandling og her kan Botox være et godt alternativ.

Hvis man er vurderet egnet til behandling med Botox mod kronisk migræne på en offentlig hovedpineklinik, er behandlingen gratis.

Må man stadig tage smertestillende eller anfaldsmedicin ved migræne-anfald?

Selvom man får Botox må man gerne tage både smertestillende og anfaldsmedicin ved behov indenfor det anbefalede. Mange oplever dog at behovet for medicin er faldende efter opstart af behandling med Botox.

Bivirkninger

Efter en behandling med Botox kan man umiddelbart fortsætte dagen på normal vis. Enkelte fortæller de kan have lidt influenzalignende symptomer den første dag efter behandlingen. Der kan også være let rødme omkring indstiksstedet og i sjældne tilfælde et lille blåt mærke. Derudover er der en minimal risiko for at man kan få et bryn, der hænger lidt eller følelsen af svaghed i nakken.

Hvis injektionsteknikken, dosering og behandlingsområde overholdes, er det dog sjældent man ser bivirkninger af den type, men skulle det ske er de reversible og vil aftage over tid.

Nogle er bange for at blive helt mimikfattige, som de har set nogle kendisser i blade eller på TV er blevet det. Det gør man ikke - mængderne der benyttes til behandling af kronisk migræne er så lille, at man bevarer sin ansigtsmimik.

Botox har ikke bivirkninger som f.eks. vægtøgning som man ser ved andre forebyggende behandlinger ved migræne.

Hvem kan behandle kronisk migræne med Botox?

Behandling af kronisk migræne med Botox er en specialistopgave og bør fortages af læger eller sygeplejersker, der er uddannet til behandlingen samt har erfaring med hovedpine. Det skyldes at behandlingen kræver erfaring og viden i forhold til placering af de rette punkter. Desuden skal man være i stand til at kunne vurdere effekten samt kunne udelukke der er anden årsag til hovedpinen.

Steder der bl.a. tilbyder behandling med Botox for kronisk migræne i Danmark er hovedpineklinikkerne i Odense, Esbjerg, -Viborg, Aalborg, Aarhus samt Glostrup.

 

*) Definitionen på kronisk migræne er 15 dage eller mere med hovedpine om måneden i en periode på 3 måneder eller mere, hvoraf mindst de 8 af dagene skal være med migræne.