Ventetid hos Dansk Hovedpinecenter

Det er korrekt at vi i en periode har haft meget lang ventetid på forundersøgelse i Dansk Hovedpinecenter, men vi er meget opmærksom på henvisningsdiagnosen og de oplysninger vi får fra den henvisende læge. Så ventetiden kan være meget forskellig fra den ene patient til den anden og strække sig fra få uger uge til mange måneder.
Vi er meget bekymrede over den stigende ventetid og har derfor forsøgt at analysere årsagen hertil og dermed identificere muligheder for at bedre situationen.

Mulige årsager:

  1. Langt flere nyhenviste patienter
  2. Større kendskab i befolkningen til muligheden for behandling på Dansk Hovedpinecenter
  3. Udvidelse af regionsfunktionen for Region Hovedstaden, da en del af de patienter der tidligere blev behandlet på Bispebjerg og Hillerød Hospitaler nu henvises til direkte os.
  4. Længere behandlingsforløb for den enkelte patient i Dansk Hovedpinecenter

Mulige løsninger:
  1. Strammere visitationsregler, således at alle patienter skal være set af neurolog før de kan modtages i Dansk Hovedpinecenter
  2. Viderehenvisning til lokale hospitaler for patienter der hører til i lokalområdet.
  3. Kortere og mere fokuserede patientforløb i Dansk Hovedpinecenter
  4. Udvidelse af vores kapacitet i Dansk Hovedpinecenter

Vi arbejder intenst på at nedbringe ventetiden, da den hidtige ventetid har været uacceptabel.

Med venlig hilsen
Rigmor Højland Jensen og Lars Bendtsen

Du kan printe vores hovedpinekalender her