Undersøgelse: Migræne i hverdagen og medicinering

En gruppe studerende fra farmaci på Københavns Universitet har lavet en spørgeundersøgelse omkring migræne i hverdagen og medicinering. 

Resume

I denne opgave undersøges sygdommen migræne, og hvordan personer med migræne håndterer deres migræne anfald i dagligdagen. Migræne er en invaliderende kronisk sygdom, som rammer 1 ud af 7 personer. Der udarbejdes et spørgeskema, som er den beskrivende forskningstype, opfyldes kriterierne generaliserbarhed, gyldighed, præcision og pålidelighed.

Ud fra et spørgeskema sendt ud på Hovedpine og Migræneforeningens facebookside ses, at 86 % af respondenterne tager medicin mod deres migræneanfald. Udover medicinen håndteres migrænen ved at undgå sanseindtryk (63 %) og at sove (74 %). Det undersøges også, om der er sammenhæng mellem smerteintensiteten og typen af medicin, som benyttes mod migræneanfald. Det ses, at der ikke er en sammenhæng mellem smerteintensiteten og den anvendte type af medicin. Dette indikerer, at medicin ikke effektivt lindrer smerte hos migrænepatienter.

Spørgeskemaundersøgelsen viser også at migræneanfald påvirker arbejdsevnen hos 94% af migrænepatienter.

Læs hele rapporten (PDF)