Tillykke med dagen!

Skrevet af: Professor, dr. med. Rigmor Højland Jensen. Dansk Hovedpinecenter Glostrup

Stort tillykke til Migræne og Hovedpineforeningen med 20 års fødselsdagen. At afholde en 20 års fødselsdag er en skelsættende begivenhed og en stor mærkedag for de fleste. Man er kommet igennem den farligste periode af livet nemlig fødsel og de første leveår, man har lært at gå og tale, fundet sine egne ben, klaret sig igennem den vanskelige pubertet og fået defineret sin identitet.

En forening som Migræne og Hovedpineforeningen har i sandhed også fundet sin identitet, den er blevet en rigtig stærk og levedygtig forening, som opfylder et meget stort behov for rigtig mange hovedpineramte og deres familier i Danmark.  

Hovedpine er den hyppigste neurologiske sygdom og en af de mest omkostningstunge sygdomme i verden på grund af den store udbredelse, da næsten alle kender til hovedpine, om end i varierende grad. Man kan endnu ikke kurere migræne, spændingshovedpine eller klyngehovedpine, men man kan rent faktisk udrette ganske meget i dag. Dels kan man give en præcis diagnose og en relevant behandling i en tidlig fase, så mange unyttige behandlinger og lidelser kan undgås. Man burde også kunne undgå de alt for mange tilfælde af medicinoverforbrugshovedpine, som 100.000 personer lider af i Danmark, ved en langt bedre oplysning og en mere præcis behandling.

I modsætning til andre store sygdomme er hovedpine stadig ikke på den politiske dagsorden. Der er endnu ikke udarbejdet en National Hovedpineplan eller bevilget store beløb til bedre patientforløb, forebyggelse forskning eller behandling i lighed med Kræftpakker, Demensplan eller lignende. 

Migræne og Hovedpineforeningen har gennem årene ført en imponerende og utrættelig kamp for at sætte Hovedpine på dagsordenen i Danmark. På frivillig basis har de haft en HOT-LINE for patienterne og hjulpet dem med utallige spørgsmål og problemer. Foreningen har igennem årene kontaktet lægerne, hospitalerne, kommunerne og
regionerne igen og igen og kæmpet for at få nedbragt ventelister, få nemmere adgang til medicin og anden behandling, støttet forskning og fået iværksat en række undervisnings- og oplysningskampagner med stor succes. En Hovedpineskole for patienterne er startet i Odense med læge Laila Bendix ved roret og tilstrømningen er stor. 

Dansk Hovedpinecenter, Glostrup har igennem årene haft et strålende samarbejde med Migræne- og Hovedpineforeningen og takker hermed for Jeres positive indstilling, vedvarende støtte og konstruktive ideer. Ved dette samarbejde kan vi bedre løfte denne store opgave og sammen opnå en langt bedre service og livskvalitet for de hovedpineramte og deres familier i Danmark. 

Der er et vedvarende behov for en stærk patientforening, der kan tale patienternes sag, sætte nye standarder og starte ambitiøse projekter. Formand Hanne Johansen har været en utrættelig bannerfører og igangsætter og skal have meget stor tak for en fantastisk indsats. Energiske ildsjæle som Hanne og hendes bestyrelse har skabt en dynamisk og blomstrende forening, så det nu er en moden, stærk og livsduelig 20 årig, der kan se frem til at videreføre en meget vigtig mission. 

Stort tillykke med fødselsdagen og vi glæder os til et fortsat frugtbart samarbejde. 

Personalet på Dansk Hovedpinecenter,
Rigshospitalet-Glostrup