Tilbud om gratis Zoneterapi

Vi er et hold bestående af 16 elever som er under uddannelse til zoneterapeuter. Vi forventer at afslutte vores eksamen i oktober 2017.

Vi tilbyder, som et led i vores uddannelse, gratis zoneterapibehandling til bl.a. medlemmer i hovedpineforeningen. Vi er alle meget passioneret omkring vores uddannelse og ønsker med dette at få et større indblik i, hvordan det er at leve med hovedpine, samt at lave et mini forskningsprojekt omkring virkningen af Zoneterapi i forhold til hovedpine.

Indledningsvis vil vi kort ridse op, hvad Zoneterapi er, samt hvilke fag der indgår i uddannelsen:

Zoneterapi er både en ny og gammel behandlingsform. Ny i den forstand, at vi først stiftede bekendtskab med zoneterapien i 70'erne i Danmark og gammel fordi behandlingsformen, som et led i meridiansystemerne, har været benyttet i tusinder af år i Østen, Amerika og Afrika.

I zoneterapien findes der på fødderne et fuldstændigt "billede" af det menneskelige legeme udtrykt ved reflekszoner. Ømhed i en reflekszone henviser til et eller flere organer, som er i ubalance. Ved at behandle de ømme reflekszoner med specielle trykkombinationer kan zoneterapien påvirke organerne til en bedre funktion og derved genoprette legemets balance."

Følgende fag indgår i zoneterapiuddannelsen:

Zoneterapi i teori og praksis, anatomi og fysiologi, patologi (sygdomslære), alternativ sygdomslære, kost og ernæring, psykologi og psykisk førstehjælp, kompetencegivende kursus i førstehjælp

Alle fag afsluttes med en mundtlig og/eller en skriftlig eksamen.

 

Behandlingerne ligger på nedenstående tider -  det er en forudsætning, at du kan komme til alle 4 behandlinger.

Tirsdag den 25. april 2017  

Tirsdag den 2. maj 2017

Tirsdag den 9. maj 2017

Tirsdag den 16. maj 2017

Behandlingerne vil foregå på vores skole på Tornerosevej 72 i Herlev kl. 10 eller kl. 13. Behandlingerne tager omkring en time – første gang, tirsdag den 25. april, skal vi dog bede dig om at sætte ca. 1 ½ time af.

Der vil under hele forløbet være en lærer tilstede, der kan hjælpe og vejlede os zoneterapeutelever.

Hvis ovenstående har fanget din interesse, hører vi meget gerne fra dig. Vi vil gerne høre kort om hvordan din hverdag ser ud – hvor generet du er af din hovedpine, samt hvor længe det har stået på.

Du bedes fortælle os hvilken tider der passer dig bedst – kl. 10 eller kl. 13, på ovenstående datoer, så vil vi gøre hvad vi kan for at tage hensyn til dette.

Du kan kontakte os på zoneterapiiherlev@gmail.com

Vi ser frem til at høre fra dig.

Venlig hilsen

Zoneterapi eleverne