Hovedpineforeningen artikel

(Hovedpineforeningen artikel J.P. i tillæg Tabu den 28.12.16 og delt på www.fremtidenssundhed.dk)

Hvad gør I som forening for at fremme en positiv udvikling på området?

For at fremme en positiv udvikling på området er vi med i en tænketank for migræne og hovedpine i samarbejde med neurologer og vi arbejder på at få problemet sat på en dagsorden i sundhedsvæsenet.

Migræne er Danmarks 3. største sygdom og koster samfundet ca. 1.4 milliard pr år i tabt arbejdsfortjeneste. Migræne er stadig en sygdom med stor tabu. Man dør ikke af den, men med den. For mange er den arvelig og kronisk, men trods dette kæmper rigtig mange med at få evt. et flexjob. 

Det er også en sygdom, hvor der er optil to års ventetid på at blive udredt hos en neurolog, hvilket i sig selv er frustrerende og gør folk endnu mere syg, mange mister arbejdet på grund af sygdommen og mange unge må forlade deres studier pga. for meget fravær.

Hvad har I fokus på i øjeblikket som kan afhjælpe denne målgruppe?
Vi har fokus på  emnet vedr. bl.a.: Udsendelse af en brochure til landets 400 apoteker om overforbrugshovedpine.
Vi afholder løbende foredrag rundt i landet og to gange årligt afholder vi en Hovedpineskole af en dags varighed. Oplysninger på Facebook og www.hovedpineforeningen.dk plus mail og telefonkontakt med folk der har problemer og skal have hjælp.

Hvad gør i for at aftabuisere sygdommen
Folk oplever en generel tabu om emnet, dette skyldes bl.a.  at mange tror man kan da bare tage en pille og så går hovedpinen væk, men det gør den bare ikke ved migræne, den varer typisk fra 4-72 timer og hele kroppen er i oprør ikke kun hovedet! Der er ca. 40 procent der slet ikke har glæde af migrænemedicin. Det er 20 år siden de kom på markedet, og der er stort set ikke sket nogen nyt siden da.

Mange bliver mobbet på deres arbejdsplads fordi migrænen kommer pludselig og man kan være nød til at tage hjem, det er der ikke altid forståelse for. Mange lyver om deres sygdom, når de melder sig syg og siger noget andet. Folk er bange for at blive fyret når de ved det er en kronisk lidelse. 

Derfor ønsker vi i foreningen endnu mere åbenhed og debat om emnet, så folk kan blive klogere på hvad det vil sige, at leve med en hovedpinesygdom, som migræne, spændingshovedpine og Hortons hovedpine.