Migræneramt vil skabe bedre muligheder for andre med daglig hovedpine

Lange ventetider, lukkede døre og manglende forståelse

Da Anna som 22-årig pludselig får migræne, blev hendes liv vendt på hovedet. Migrænen eskalerede hurtigt, og hun stod over for lange ventetider, lukkede døre og manglende forståelse i det offentlige system. Ud over at skulle manøvrere i forebyggende medicin, slemme bivirkninger, et krævende studie, konstant uvished og mange smerter, skulle hun kæmpe for at få den rette hjælp. Selvom hun begyndte behandling på Dansk Hovedpinecenter i Glostrup, blev hun placeret på en venteliste med udsigter til 2-3 års ventetid på CGRP-antistoffer. Samtidig stod hun med en fuldtidssygemelding i den anden hånd og en følelse af håbløshed. En realitet som alt for mange personer med migræne oplever. Det drev Anna til at deltage i offentlige medier og Migrænetopmøde på Børsen for at kaste lys over sin egen kamp og de udfordringer, mange andre i samme situation står overfor. Derudover gav det hende en lyst til at ville sørge for, at flere skal føle sig set, anerkendt og hjulpet.

En håndsrækning og troen på en bedre fremtid for hovedpine- og migræneramte

I december 2022 blev Anna kontaktet af to forretningsudviklere, der begge har mange års erfaring med at udbrede lægehjælp i Norden. De havde længe stillet spørgsmålstegn ved, at godt 16% af den danske befolkning vil opleve at have migræne, at der er lange ventelister til specialiseret hjælp, og at hovedpinelidelser dækker over 20% af det samlede sygefravær i Danmark. Alt sammen noget der har store konsekvenser for de individer, der er ramt. Efter at have lyttet til Annas podcast Hjernesorger og set hendes optræden i diverse medier, rakte de ud til hende. Sammen begyndte de at udforske, hvilke muligheder der er, og hvordan de bedst kan hjælpe.

Annas personlige erfaringer med det offentlige system og de udfordringer, der følger med en hovedpinelidelse, samt hendes store viden og indsigt i patienters kamp for at blive hørt og rettidigt behandlet, er blevet drivkraften og hjertet i deres fælles projekt: Hemi.

Hemi - Fokus på det hele menneske

Efter et lille års hårdt arbejde, dialog og sparring med over 50 forskellige hovedpine- og migræneramte og vidensdeling med en række eksperter på området, er virksomheden Hemi blevet til. Siden er der kommet flere på holdet, og Hemi består nu af et mindre team med forskellige kompetencer og special-områder. Fælles for alle er, at de brænder for at udbrede kendskabet til hovedpine og migræne, skabe bedre behandlingsmuligheder og en positiv forskel for dem, der lider af en hovedpinelidelse. Vi er i gang med at bygge værktøjer med involvering af mange forskellige hovedpine- og migræneramte, så vi kan møde deres behov bedst muligt og skabe værdifulde løsninger i deres hverdagsliv. Derudover vil vi bygge digitale systemer i samarbejde med hovedpinespecialister, der kan minimere administrationen for de sundhedsfaglige. Vi stræber efter at sikre nem adgang til specialiseret tværfaglig behandling, kontinuerlig sparring og en meningsfuld fællesskabsfølelse, hvor hovedpineramte kan støtte og omfavne andre i samme situation.

Det første spadestik på rejsen

I Hemi har vi store ambitioner om at gøre en forskel, og vi er allerede godt i gang. Vi har for nylig åbnet en hovedpineklinik på Diakonisse-stiftelsen på Frederiksberg. Vores neurolog og ansvarlige læge hos Hemi er Signe Bruun Munksgaard. Som en af de føren-de hovedpinespecialister i Danmark har hun stor indsigt i, hvordan den bedste behandling skal sammensættes. Hun har erfaring som neurolog fra Dansk Hovedpinecenter og hovedpineklinikken på Bispebjerg Hospital, hvor hun fortsat er tilknyttet. Derudover har vi netop udviklet og lanceret en app med en digital hovedpinekalender, som skal gøre det nemt og overskueligt for personer med en hovedpinelidelse at registrere deres hovedpineanfald, så de kan få et bedre overblik og nemt kunne dele dataen med deres individuelle behandlere. Vi arbejder på at digitalisere Hemi, så vi kan hjælpe i hele landet og være tilgængelige, når de enkelte personer har behov for os, uden at de be-høver at flytte sig fysisk.

Samarbejde og inklusion

Det er tydeligt for os, at både smerten og behandlingen af hovedpinelidelser er individuelt. Derfor prioriterer vi samarbejde og inklusion højt. Når vi bliver klar til at udvide det nuværende sundhedsteam bestående af neurologer og sygeplejersker med fysioterapeuter, psykologer og diætister, vil vi sørge for, at de samarbejder på tværs for at kunne tilbyde de bedste behandlingsforløb for den enkelte patient. Derudover indgår vores behandlere i et tæt samarbejde med den enkelte patient for at finde den rette behandlingsmetode. Forhåbentlig kan vi bidrage til, at smerterne og alt uden om, som en hovedpinelidelse ofte medfører, kan træde mere i baggrunden, så der bliver mere energi og overskud til alt det, der rent faktisk betyder noget.

Læs mere om Hemi på www.hemihealth.com

hello@hemihealth.com, tlf. 42 54 22 00 (hverdage 9-16).